Khóa học Công nghệ mùa hè: Lập trình Minecraft

Ican tech

Mô tả khóa học

Khóa học công nghệ mùa hè: Lập trình Minecraft giúp trang bị cho học sinh các kiến thức cũng như các khối lệnh cơ bản về lập trình Minecraft cũng như các kiến thức về toạ độ không gian 3 chiều. Từ đó sáng tạo nên những sản phẩm lập trình 3D của riêng mình.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

Khám phá các kiến thức về lập trình Minecraft, các kiến thức kĩ năng và công nghệ thông tin như:

 • Học 10 nhóm khối lệnh khác nhau với hơn 90 khối lệnh trong Microsoft makecode for Minecraft để lập trình hơn 18 sản phẩm Minecraft từ cơ bản đến nâng cao.
 • Trau dồi được các kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao qua 150 bài tập.
 • Học kiến thức tương đương với chuẩn CSTA đáp ứng hầu hết khung các chuẩn kiến thức từ độ tuổi 7-11 tuổi và một phần khung độ tuổi 11-14.
 • Kiến thức về lập trình đáp ứng 13 chuẩn về chủ đề Algorithms & Programming theo chuẩn CSTA.

Kĩ năng:

 • Nâng cao khả năng quan sát, hình tượng không gian 3 chiều.
 • Nắm được các kiến thức về sử dụng công cụ trình chiếu cơ bản (tạo bản trình bày đơn giản).
 • Sử dụng internet và máy tính (Nhận biết nội dung an toàn, tìm kiếm hiệu quả, sử dụng mạng xã hội an toàn.
 • Rèn luyện các kỹ năng mềm (Quản lý thời gian và thuyết trình).

Nội dung khóa học

Lập trình Minecraft

Lập trình Minecraft: Khóa học Minecraft giúp học sinh sử dụng và ứng dụng công cụ Minecraft Education để lập trình.

1
Khám phá Minecraft
2
Tọa độ tương đối trong Minecraft
3
Các khối lệnh điều kiện cơ bản
4
Tọa độ tuyệt đối
5
Nhóm khối lệnh mobs
6
Các vòng lặp lồng nhau
7
Một số khối lệnh game - play
8
Biến tạm
9
Dự án cuối khóa
10
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa
11
Khám phá Redstone
12
Lập trình Agent
13
Điều kiện lồng nhau
14
Nhóm khối lệnh builder
15
Khám phá repeater
16
Nhóm khối lệnh shape - Phần 1
17
Nhóm khối lệnh shape - Phần 2
18
Một số khối lệnh mobs
19
Dự án cuối khóa
20
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kí

Học thử miễn phí

Icantech

Learning path

Icantech

Các khóa học liên quan

Icantech

Khóa học công nghệ mùa hè: Lập trình Minecraft giúp trang bị cho học sinh các kiến thức cũng như các khối lệnh cơ bản về lập trình Minecraft cũng như các kiến thức về toạ độ không gian 3 chiều. Từ đó sáng tạo nên những sản phẩm lập trình 3D của riêng mình.

Tổng quan

 • Độ tuổi8 - 11 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:8
 • Loại ngôn ngữBlockly
 • Thiết bịLaptop
 • Số buổi học
  20 buổi (1:8)
 • Nền tảngOnline