icantech
Lập trình Python
14232
31/10/2023

Tìm hiểu về căn bậc hai trong Python

Việc áp dụng lập trình vào hỗ trợ các môn học khác là vô cùng phổ biến nhất là môn Toán. Các phép tính toán đại số thường được áp dụng nhiều nhất, đặc biệt là căn bậc 2 là một phép toán khá mới lạ và có thể khiến bạn gặp khó khăn khi mới tiếp cận. Trong bài viết này, ICANTECH sẽ hướng dẫn bạn tính căn bậc hai trong Python.

1. Cách tính căn bậc hai trong Python

Trong số học, bình phương của một số là kết quả của phép tính số đó nhân với chính nó. Để thể hiện bình phương trong Python ta sử dụng toán tử **.

Ví dụ:

n = 3 ** 2

print(n)

Kết quả:

Vậy ta có, 3 bình phương bằng 9 hay nói cách khác 3 là căn bậc hai của 9.

Vậy làm cách nào để tính căn bậc 2 trong Python?

Có 2 cách phổ biến để tính căn bậc 2 trong Python đó là dùng toán tử **, dùng thư viện math.

1.1. Tính căn bậc 2 với toán tử **

Trong toán học ta có: pasted image 0.png

Khi đã có công thức này, thật dễ để thể hiện tính căn bậc 2 Python.

Ví dụ:

n = 25

x = n ** (1/2)

print(x)

Kết quả:

5.0

1.2. Tính căn bậc 2 với thư viện math

Math là một thư viện toán học được cung cấp trong Python. Để tính căn bậc 2 trong thư viện Math ta có thể sử dụng phương thức pow() - tính lũy thừa hoặc phương thức sqrt() - tính căn bậc 2.

1.2.1. Sử dụng phương thức pow()

Cũng tương tự việc sử dụng toán tử, việc tính căn trong Python với phương thức tính số mũ sẽ dựa trên công thứccong-thuc.

Ví dụ:

import math

n = 25

x = math.pow(n,1/2)

print(x)

Kết quả:

5.0

1.2.2. Sử dụng phương thức sqrt()

Cũng giống như pow(), sqrt() là một hàm tích hợp sẵn trong thư viện math của Python để tính căn bậc 2 của một số. Để sử dụng, chúng ta cần phải import thư viện math vào trong chương trình. Đây chính là cách thông dụng nhất khi tính toán căn bậc 2 với Python.

Hàm sqrt() có thể sử dụng để tính căn bậc 2 cho cả một số nguyên int hoặc một số float. Kết quả căn bậc 2 trả về bởi hàm sqrt() là một số float và không được làm tròn.

Ví dụ:

import math

n = 25

m = 20

x = math.sqrt(n)

y = math.sqrt(m)

print(x)

print(y)

Kết quả:

5.0

4.47213595499958

2. Ứng dụng tính căn bậc 2 Python

Dưới đây là một số ứng dụng tính căn bậc 2 trong lập trình Python:

2.1. Kiểm tra số nguyên tố

Ý tưởng: Để xác định xem một số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không ta sẽ chạy vòng lặp từ 2 đến căn bậc 2 của n. Nếu n chia hết cho bất kì giá trị nào trong khoảng (2, căn bậc 2 của n) thì n không phải là số nguyên tố.

Ví dụ:

# import thư viện math

import math

# hàm kiểm tra số nguyên tố

def isPrime(n):

if n == 1:

#không phải số nguyên tố

return False

# lặp từ 1 đến căn bậc 2 của n

for x in range(2, (int)(math.sqrt(n))+1):

if n % x == 0:

#không phải số nguyên tố

return False

return True

n = 23

if isPrime(n):

print(n ,"là số nguyên tố")

else:

print(n, "không là số nguyên tố")
 

Kết quả:

23 là số nguyên tố

2.2. Kiểm tra số chính phương

Ý tưởng: Để kiểm tra số nguyên n có phải là số chính phương hay không ta thực hiện tính căn bậc 2 của n. Nếu căn bậc 2 là số nguyên thì n là số chính phương và ngược lại nếu căn bậc 2 không là số nguyên thì n không là số chính phương.

Ví dụ:

import math

def chinh_phuong(n):

flag = 0;

# Tính căn bậc 2 của n

x = math.sqrt(n)

#Kiểm tra căn bậc 2 có phải số tự nhiên hay không

if x.is_integer():

return True

return False

n = 25

flag = chinh_phuong(n);

if flag:

print(n,"la so chinh phuong")

else:

print(n,"khong phai la so chinh phuong")

Kết quả:

25 la so chinh phuong

2.3. Ứng dụng khác

Ngoài ra, hàm sqrt() được ứng dụng trong lập trình Python để giải các phương trình tính toán như tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông, hoặc tính các đại lượng liên quan đến các bộ môn như Toán học, Vật lí, Hóa học…

ham-sqt

3. Một số lưu ý khi tính căn bậc 2 trong Python

3.1. Tính căn bậc 2 của số âm

Nếu truyền đối số là một số âm vào phương thức sqrt() để tính căn bậc 2 thì chương trình sẽ báo lỗi: ValueError: math domain error

Ví dụ:

import math

n = -25

x = math.sqrt(n)

print(x)

Kết quả:

Traceback (most recent call last):

  File "/Users/trunghd/Desktop/SEO/var_seo.py", line 4, in <module>

    x = math.sqrt(n)

ValueError: math domain error

3.2. Một số lưu ý khác

Sử dụng thư viện math: sqrt() thuộc về module math, do đó chúng ta cần import math trước khi sử dụng hàm này trong chương trình Python. 

Sử dụng căn bậc 2 trong các phép tính khác: Kết quả của hàm Sqrt() có thể được sử dụng trong các phép tính hoặc các biểu thức phức tạp.

Có thể sử dụng kết quả của hàm Sqrt() như một biến trong các phép tính tiếp theo để thực hiện các phép toán phức tạp.

Để làm trong giá trị trả về chúng ta có thể kết hợp với các hàm khác như round() hoặc sử dụng hàm isqrt().

4. Lời Kết

Việc tính toán các giá trị luôn luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Để hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả công việc, học tập chúng ta có thể sử dụng lập trình Python trong tính toán các giá trị. Trong bài viết trên đây, ICANTECH đã đưa ra hai cách tính căn bậc hai trong Python. Hi vọng các bạn sẽ áp dụng kiến thức vào chương trình của mình thành công.

Nếu bạn đang quan tâm đến khóa học lập trình python online thì hãy tham khảo ngay tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Python

Bài tương tự