icantech
Khóa học lập trình Python

Khóa học lập trình Python

Khóa học Python gồm 6 cấp độ, giúp học sinh trang bị kiến thức lập trình theo chuẩn Bộ Giáo dục - Đào tạo, đồng thời bồi đắp các kĩ năng để sẵn sàng trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học lập trình Python

Kiến thức: 
- Học kiến thức bám sát với chuẩn CSTA (Hiệp hội Giáo viên ngành Khoa học Máy tính) của Mỹ. 
- Kiến thức về lập trình đáp ứng 17 chuẩn về chủ đề giải thuật và lập trình theo chuẩn CSTA. 
- Lập trình hơn 20 dự án và hơn 100 bài tập ôn tập kiến thức.

Khóa học lập trình Python

Kĩ năng: 
- Rèn luyện và phát triển 8 kỹ năng trong nhóm IT Technical Skills.
 - Phát huy trí tưởng tượng đa dạng, sáng tạo.
- Rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như: Kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng phân tích và chia nhỏ dự án, kĩ năng đưa ra quyết định.

Nội dung khóa học

Python Pro 1

Python Pro 2

Python Pro 3

Python Pro 4

Python Pro 5

Python Pro 6

Nắm được các kiến thức cơ bản với lập trình Python (cú pháp, câu lệnh lặp, câu lệnh rẽ nhánh, biến số...(Áp dụng với khoá 1:4).

1
Giới thiệu Python - Câu lệnh print
2
Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản
3
Tìm hiểu phép toán số học, so sánh và các câu lệnh điều kiện đơn giản
4
Luyện tập
5
Tìm hiểu các toán tử logic và câu lệnh điều kiện đầy đủ
6
Sử dụng vòng lặp for và toán tử membership
7
Sử dụng vòng lặp while và thư viện random
8
Tìm hiểu hàm
9
Luyện tập
10
Tìm hiểu kiểu dữ liệu string
11
Tìm hiểu kiểu dữ liệu list
12
Tổng kết cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Khóa học lập trình Python

  • Độ tuổi12 - 18 tuổi
  • Mô hình lớp
    Lớp 1:4
  • Loại ngôn ngữText
  • Thiết bịLaptop
  • Số buổi học
    12 buổi (1:4)
  • Nền tảngOnline