icantech
Lập trình Python CodeCombat

Lập trình Python CodeCombat

Khóa học Lập trình Python với CodeCombat gồm 3 cấp độ, giúp học sinh bước đầu làm quen và ứng dụng học lập trình trên nền tảng CodeCombat bản quyền từ Mỹ. Tại đây, các bạn sẽ học cách lập trình điều khiển nhân vật thực hiện nhiệm vụ trong thế giới ảo với cốt truyện cực hấp dẫn, đem lại sự hứng thu cao cho người học.

Mục tiêu khóa học

Lập trình Python CodeCombat

Kiến thức: 
- Viết được hơn 5000 câu lệnh Python để vượt qua hơn 700 bài tập lập trình trên nền tảng CodeCombat của Mỹ. 
- Học kiến thức bám sát với chuẩn CSTA (Hiệp hội Giáo viên ngành Khoa học Máy tính) của Mỹ. 
- Kiến thức về lập trình đáp ứng 12 chuẩn về chủ đề giải thuật & lập trình theo chuẩn CSTA. 
- Kiến thức về khoa học máy tính. 
- Lập trình sáng tạo được dự án mỗi khóa.

Lập trình Python CodeCombat

Kĩ năng: 
- Rèn luyện và phát triển 8 kỹ năng trong nhóm IT Technical Skills. 
- Phát huy trí tưởng tượng đa dạng, sáng tạo. 
- Rèn luyện 6 kĩ năng mềm quan trọng như: Kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng phân tích và chia nhỏ dự án, kĩ năng đưa ra quyết định.

Nội dung khóa học

Python CC 1

Python CC 2

Python CC 3

Khóa học Chiến binh Python 1 tại ICANTECH giúp học sinh làm quen với việc lập trình điều khiển nhân vật thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng CodeCombat từ Hoa Kỳ (Chương trình dành cho lớp 1:4).

1
Giới thiệu làm quen với Python
2
Sửa lỗi cú pháp
3
Vòng lặp for trong Python
4
Giới thiệu cú pháp câu lệnh trong Python
5
Gỡ lỗi cú pháp và logic
6
Khám phá
7
Kiểm tra giữa khóa
8
Hành trình
9
Xâu và phương thức
10
Khám phá
11
Điều kiện và mã giả
12
Phép so sánh
13
Cấu trúc rẽ nhánh
14
Khám phá
15
Ôn tập cuối khóa
16
Tổng kết cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Lập trình Python CodeCombat

  • Độ tuổi9 - 15 tuổi
  • Mô hình lớp
    Lớp 1:4
  • Loại ngôn ngữText
  • Thiết bịLaptop
  • Số buổi học
    12 buổi (1:4)
  • Nền tảngOnline