icantech

ĐIỀU KHOẢN

Chính sách bảo mật
Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Galaxy Education là đơn vị cung cấp, chủ sở hữu của website: https://www.icantech.vn (sau đây gọi là “chúng tôi”). Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách thích hợp theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”). Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu về những nguyên tắc khi tiếp cận, sử dụng, và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi tại website https://www.icantech.vn.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

2. Những dữ liệu cá nhân nào được thu thập?

Dữ liệu cá nhân cung cấp trên website https://www.icantech.vn và khi sử dụng các ứng dụng mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Họ và tên
- Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký khóa học, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ chúng tôi.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

- Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ và các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.

- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này tuân theo luật pháp của nước Việt Nam.

4. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, cung cấp và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng;

- Tạo Tài khoản người dùng (Account) đăng nhập vào các chương trình của chúng tôi (để học thử hoặc sử dụng các nội dung đã mua);

- Quản lý việc đăng nhập và sử dụng chương trình của chúng tôi trên các thiết bị khác nhau;

- Quản lý và đồng bộ tiến trình học trên mỗi ứng dụng theo tài khoản người dùng (Account);

- Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ - áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em;

- Giải đáp thắc mắc khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và chúng tôi;

- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Khách hàng có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Công ty chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật. 

Khách hàng không được ghi hình/quay buổi học, không được chia sẻ video lên Internet với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, tài khoản của khách hàng sẽ bị khoá và khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. 

Công ty có thể gửi thông báo tình hình học tập, chương trình khuyến mãi (nếu có), thông báo khóa học mới sắp ra mắt để khách hàng quan tâm có thể đăng ký ngay để được ưu đãi.