icantech
Lập trình Minecraft

Lập trình Minecraft

Khoá học Minecraft gồm 3 cấp độ, giúp học sinh tiếp cận và làm quen với ngôn ngữ lập trình Minecraft. Sau mỗi buổi học, con tự tạo ra những sản phẩm lập trình sáng tạo trên nền tảng giao diện 3D.

Mục tiêu khóa học

Lập trình Minecraft

Kiến thức: 
- Học được 13 nhóm khối lệnh khác nhau với hơn 140 câu lệnh trong Minecraft. 
- Học kiến thức tương đương 13 chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
- Kiến thức về lập trình đáp ứng 20 chuẩn về chủ đề Algorithms & Programming theo chuẩn CSTA.

Lập trình Minecraft

Kĩ năng: 
- Nâng cao kĩ năng thiết kế sáng tạo sản phẩm. 
- Nâng cao khả năng quan sát, hình tượng không gian 3 chiều. 
- Rèn luyện tư duy logic trong giải quyết vấn đề.

 

Nội dung khóa học

Minecraft 1

Minecraft 2

Minecraft 3

Khóa học Minecraft 1 giúp học sinh biết cách sử dụng công cụ Minecraft để lập trình (Chương trình dành cho lớp 1:4).

1
Khám phá Minecraft
2
Tọa độ tương đối trong Minecraft
3
Các khối lệnh điều kiện cơ bản
4
Tọa độ tuyệt đối
5
Hệ thống cửa tự động
6
Nhóm khối lệnh mobs
7
Các phép toán kết hợp
8
Các vòng lặp lồng nhau
9
Một số khối lệnh game play
10
Biến tạm
11
Thang máy tự động
12
Tổng hợp kiến thức

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Lập trình Minecraft

  • Độ tuổi8 - 13 tuổi
  • Mô hình lớp
    Lớp 1:4
  • Loại ngôn ngữBlockly
  • Thiết bịLaptop
  • Số buổi học
    12 buổi (1:4)
  • Nền tảngOnline