icantech
Code mẫu Python
2839
15/11/2023

Hướng dẫn code game cờ vua bằng Python cực kì đơn giản

Game cờ vua là một trò chơi cổ điển và phổ biến trên toàn thế giới. Trong trò chơi này, hai người chơi sẽ đối đầu trên một bảng cờ vua với các quân cờ đặc biệt như tượng, mã, xe, tốt và vua. Mục tiêu chính của trò chơi là chiếu vua đối phương, tức là đưa vua của đối thủ vào tình trạng bị tấn công mà không thể thoát ra. Trong bài viết này, ICANTECH sẽ hướng dẫn bạn code game cờ vua bằng Python vô cùng đơn giản. Cùng theo dõi nhé!

1. Phân tích trò chơi cờ vua

Để code game cờ vua bằng Python, bạn cần phân tích một số quy tắc như sau:

1.1. Quy tắc cơ bản:

 • Cờ vua được chơi trên bàn cờ kích thước 8x8.
 • Mỗi người chơi có 16 quân cờ bao gồm vua, hậu, xe, tượng, mã, tốt, và tất cả quân cờ phải tuân theo các quy tắc cụ thể về cách di chuyển.
 • Mục tiêu của trò chơi là đặt vua của đối phương vào tình trạng "bị chiếu cờ" hoặc "bị chiếu bí cờ" (checkmate) mà không còn nước đi hợp lệ nào để cứu vua.

1.2. Quy tắc di chuyển

 • Mỗi quân cờ có quy tắc di chuyển riêng. Ví dụ, hậu di chuyển theo đường ngang, dọc và chéo. Tượng di chuyển theo đường chéo. Tốt di chuyển theo đường dọc và có một nước đi đặc biệt ở nước đầu tiên.
 • Vua chỉ di chuyển một bước trong mọi hướng.
 • Mã di chuyển theo hình chữ L.

1.3. Bàn cờ

 • Bàn cờ có 64 ô, với các ô màu đen và trắng xen kẽ.
 • Các quân cờ được đặt trên bàn cờ từ đầu theo một vị trí chuẩn.

1.4. Chiến thuật

Cờ vua là một trò chơi chiến thuật sâu sắc. Người chơi phải lập kế hoạch và thực hiện các nước đi để chiếu cờ và bắt quân cờ của đối thủ mà không bị bắt lại.

1.5. Chiếu cờ và Chiếu bí cờ

 • Chiếu cờ xảy ra khi vua của một người chơi bị tấn công bởi một quân cờ đối phương. Trong trường hợp này, người chơi phải phải cứu vua hoặc đặt nước đi khắc phục chiếu.
 • Chiếu bí cờ xảy ra khi không còn bất kỳ nước đi hợp lệ nào để cứu vua và người chơi bị chiếu cờ. Đây là tình trạng thắng cuộc cho đối thủ.

1.6. Mở cờ và chiến thuật mở cờ

Cờ vua có nhiều mở cờ khác nhau, như Sicilian Defense, Ruy López, và Queen's Gambit. Mỗi mở cờ đưa ra chiến thuật khác nhau và tạo ra những trận đấu đa dạng.

1.7. Thời gian chơi:

Trong phiên bản thi đấu, người chơi có giới hạn thời gian để thực hiện từng nước đi. Điều này tạo ra áp lực thêm vào khía cạnh chiến thuật của trò chơi.

2. Hướng dẫn code Python game cờ vua bằng Python

2.1. Khởi tạo màn hình trò chơi

Để code game cờ vua bằng Python, chúng ta sẽ lần lượt khai báo:

 • Khai báo thư viện
 • Định nghĩa về các màu sắc sẽ dùng trong trò chơi
 • Khởi tạo chương trình pygame, thêm thông số kích thước màn hình, tiêu đề trò chơi
 • Hiển thị màn hình trò chơi

Với các phân tích như vậy, chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh sau:

# Import các module

import pygame

# Khởi tạo module pygame

pygame.init()

# Đặt chiều rộng và chiều cao của màn hình trò chơi Cờ vua

WIDTH = 800

HEIGHT = 800

screen = pygame.display.set_mode([WIDTH, HEIGHT])

pygame.display.set_caption('Trò chơi Cờ vua 2 người chơi')

font = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 20)

medium_font = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 40)

big_font = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 50)

timer = pygame.time.Clock()

fps = 60

2.2. Tạo các biến lưu vị trí của quân cờ

Tạo các list để chứa các quân cờ trắng và đen, vị trí của chúng trên bàn cờ, các quân cờ đã bị bắt, và theo dõi lượt chơi.

white_pieces = ['xe', 'mã', 'tượng', 'vua', 'hậu', 'tượng', 'mã', 'xe',

                'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt']

white_locations = [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0),(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (7, 1)]

black_pieces = ['xe', 'mã', 'tượng', 'vua', 'hậu', 'tượng', 'mã', 'xe',

                'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt', 'tốt']

black_locations = [(0, 7), (1, 7), (2, 7), (3, 7), (4, 7), (5, 7), (6, 7), (7, 7),(0, 6), (1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6), (7, 6)]

captured_pieces_white = []

captured_pieces_black = []

# 0 - lượt của người chơi trắng, chưa chọn quân cờ: 1 - lượt của người chơi trắng, đã chọn quân cờ:

# 2 - lượt của người chơi đen, chưa chọn quân cờ, 3 - lượt của người chơi đen, đã chọn quân cờ

turn_step = 0

selection = 100

valid_moves = []

2.3. Thêm hình ảnh các quân cờ (Xe, mã, tượng, vua, hậu, tốt)) x2 và thêm hình bàn cờ

Để thêm các quân cờ trên bàn cờ vua, bạn lần lượt sử dụng câu lệnh sau:

hinh_anh_hau_trang = pygame.image.load('./images/hau_trang.png')

hinh_anh_hau_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_hau_trang, (80, 80))

hinh_anh_hau_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_hau_trang, (45, 45))

hinh_anh_vua_trang = pygame.image.load('./images/vua_trang.png')

hinh_anh_vua_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_vua_trang, (80, 80))

hinh_anh_vua_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_vua_trang, (45, 45))

hinh_anh_xe_trang = pygame.image.load('./images/xe_trang.png')

hinh_anh_xe_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_xe_trang, (80, 80))

hinh_anh_xe_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_xe_trang, (45, 45))

hinh_anh_tuong_trang = pygame.image.load('./images/tuong_trang.png')

hinh_anh_tuong_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_tuong_trang, (80, 80))

hinh_anh_tuong_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_tuong_trang, (45, 45))

hinh_anh_ma_trang = pygame.image.load('./images/ma_trang.png')

hinh_anh_ma_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_ma_trang, (80, 80))

hinh_anh_ma_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_ma_trang, (45, 45))

hinh_anh_tot_trang = pygame.image.load('./images/tot_trang.png')

hinh_anh_tot_trang = pygame.transform.scale(hinh_anh_tot_trang, (65, 65))

hinh_anh_tot_trang_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_tot_trang, (45, 45))

hinh_anh_hau_den = pygame.image.load('./images/hau_den.png')

hinh_anh_hau_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_hau_den, (80, 80))

hinh_anh_hau_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_hau_den, (45, 45))

hinh_anh_vua_den = pygame.image.load('./images/vua_den.png')

hinh_anh_vua_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_vua_den, (80, 80))

hinh_anh_vua_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_vua_den, (45, 45))

hinh_anh_xe_den = pygame.image.load('./images/xe_den.png')

hinh_anh_xe_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_xe_den, (80, 80))

hinh_anh_xe_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_xe_den, (45, 45))

hinh_anh_tuong_den = pygame.image.load('./images/tuong_den.png')

hinh_anh_tuong_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_tuong_den, (80, 80))

hinh_anh_tuong_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_tuong_den, (45, 45))

hinh_anh_ma_den = pygame.image.load('./images/ma_den.png')

hinh_anh_ma_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_ma_den, (80, 80))

hinh_anh_ma_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_ma_den, (45, 45))

hinh_anh_tot_den = pygame.image.load('./images/tot_den.png')

hinh_anh_tot_den = pygame.transform.scale(hinh_anh_tot_den, (65, 65))

hinh_anh_tot_den_nho = pygame.transform.scale(hinh_anh_tot_den, (45, 45))

board = pygame.image.load('./images/chess_board.jpg')

board = pygame.transform.scale(board, (800, 800))

# Hàm vẽ bàn cờ chính của trò chơi

def ve_ban_co():

    screen.blit(board, (0, 0))

# Hàm vẽ các quân cờ trên bàn cờ

def ve_quan_co():

    for i in range(len(white_pieces)):

        if white_pieces[i] == 'hậu':

            screen.blit(hinh_anh_hau_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

        if white_pieces[i] == 'vua':

            screen.blit(hinh_anh_vua_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

        if white_pieces[i] == 'xe':

            screen.blit(hinh_anh_xe_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

        if white_pieces[i] == 'tượng':

            screen.blit(hinh_anh_tuong_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

        if white_pieces[i] == 'ma':

            screen.blit(hinh_anh_ma_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

        if white_pieces[i] == 'tốt':

            screen.blit(hinh_anh_tot_trang, (white_locations[i][0] * 100, white_locations[i][1] * 100))

    for i in range(len(black_pieces)):

        if black_pieces[i] == 'hậu':

            screen.blit(hinh_anh_hau_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

        if black_pieces[i] == 'vua':

            screen.blit(hinh_anh_vua_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

        if black_pieces[i] == 'xe':

            screen.blit(hinh_anh_xe_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

        if black_pieces[i] == 'tượng':

            screen.blit(hinh_anh_tuong_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

        if black_pieces[i] == 'ma':

            screen.blit(hinh_anh_ma_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

        if black_pieces[i] == 'tốt':

            screen.blit(hinh_anh_tot_den, (black_locations[i][0] * 100, black_locations[i][1] * 100))

2.4. Tạo chức năng di chuyển của từng quân cờ

Xác định các nước đi hợp lệ cho từng loại quân cờ trong trò chơi Cờ vua. Mỗi hàm, như kiem_tra_hau, kiem_tra_vua, kiem_tra_xe, kiem_tra_tuong, kiem_tra_ma, và kiem_tra_tot, xác định các nước đi hợp lệ cho một loại quân cờ cụ thể. Các hàm này sẽ trả về danh sách các vị trí có thể di chuyển dựa trên vị trí hiện tại của quân cờ và vị trí của các quân cờ khác trên bàn cờ.

Ví dụ, hàm kiem_tra_hau xác định các nước đi hợp lệ cho quân Hậu, hàm kiem_tra_vua xác định các nước đi hợp lệ cho quân Vua, và tương tự. Các hàm này sử dụng các vòng lặp để xác định các nước đi hợp lệ trong tám hướng khác nhau, như theo chiều ngang, dọc, chéo, và động viên trạng thái của trò chơi.

def kiem_tra_hau(x, y):

    hau = []

    c = 1

    while x + c < 8 and y + c < 8:

        if (x + c, y + c) in white_locations:

            break

        hau.append((x + c, y + c))

        if (x + c, y + c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x + c < 8 and y - c >= 0:

        if (x + c, y - c) in white_locations:

            break

        hau.append((x + c, y - c))

        if (x + c, y - c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x - c >= 0 and y + c < 8:

        if (x - c, y + c) in white_locations:

            break

        hau.append((x - c, y + c))

        if (x - c, y + c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x - c >= 0 and y - c >= 0:

        if (x - c, y - c) in white_locations:

            break

        hau.append((x - c, y - c))

        if (x - c, y - c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x + c < 8:

        if (x + c, y) in white_locations:

            break

        hau.append((x + c, y))

        if (x + c, y) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x - c >= 0:

        if (x - c, y) in white_locations:

            break

        hau.append((x - c, y))

        if (x - c, y) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while y + c < 8:

        if (x, y + c) in white_locations:

            break

        hau.append((x, y + c))

        if (x, y + c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while y - c >= 0:

        if (x, y - c) in white_locations:

            break

        hau.append((x, y - c))

        if (x, y - c) in black_locations:

            break

        c += 1

    return hau

def kiem_tra_vua(x, y):

    vua = []

    if x - 1 >= 0:

        vua.append((x - 1, y))

    if x + 1 < 8:

        vua.append((x + 1, y))

    if y - 1 >= 0:

        vua.append((x, y - 1))

    if y + 1 < 8:

        vua.append((x, y + 1))

    if x + 1 < 8 and y + 1 < 8:

        vua.append((x + 1, y + 1))

    if x - 1 >= 0 and y - 1 >= 0:

        vua.append((x - 1, y - 1))

    if x - 1 >= 0 and y + 1 < 8:

        vua.append((x - 1, y + 1))

    if x + 1 < 8 and y - 1 >= 0:

        vua.append((x + 1, y - 1))

    return vua

def kiem_tra_xe(x, y):

    xe = []

    c = 1

    while x + c < 8:

        if (x + c, y) in white_locations:

            break

        xe.append((x + c, y))

        if (x + c, y) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while x - c >= 0:

        if (x - c, y) in white_locations:

            break

        xe.append((x - c, y))

        if (x - c, y) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while y + c < 8:

        if (x, y + c) in white_locations:

            break

        xe.append((x, y + c))

        if (x, y + c) in black_locations:

            break

        c += 1

    c = 1

    while y - c >= 0:

        if (x, y - c) in white_locations:

            break

        xe.append((x, y - c))

        if (x, y - c) in black_locations:

            break

        c += 1

    return xe

def kiem_tra_tuong(x, y):

    tuong = []

    if x + 1 < 8 and y + 1 < 8:

        tuong.append((x + 1, y + 1))

    if x - 1 >= 0 and y + 1 < 8:

        tuong.append((x - 1, y + 1))

    if x + 1 < 8 and y - 1 >= 0:

        tuong.append((x + 1, y - 1))

    if x - 1 >= 0 and y - 1 >= 0:

        tuong.append((x - 1, y - 1))

    return tuong

def kiem_tra_ma(x, y):

    ma = []

    if x + 2 < 8 and y + 1 < 8:

        ma.append((x + 2, y + 1))

    if x - 2 >= 0 and y + 1 < 8:

        ma.append((x - 2, y + 1))

    if x + 2 < 8 and y - 1 >= 0:

        ma.append((x + 2, y - 1))

    if x - 2 >= 0 and y - 1 >= 0:

        ma.append((x - 2, y - 1))

    if x + 1 < 8 and y + 2 < 8:

        ma.append((x + 1, y + 2))

    if x - 1 >= 0 and y + 2 < 8:

        ma.append((x - 1, y + 2))

    if x + 1 < 8 and y - 2 >= 0:

        ma.append((x + 1, y - 2))

    if x - 1 >= 0 and y - 2 >= 0:

        ma.append((x - 1, y - 2))

    return ma

def kiem_tra_tot(x, y, mau):

    if mau == 'trang':

        if (x, y - 1) not in black_locations and (x, y - 1) not in white_locations:

            tot = [(x, y - 1)]

        else:

            tot = []

        if y == 6 and (x, y - 1) not in black_locations and (x, y - 1) not in white_locations and (x, y - 2) not in black_locations and (x, y - 2) not in white_locations:

            tot.append((x, y - 2))

    else:

        if (x, y + 1) not in black_locations and (x, y + 1) not in white_locations:

            tot = [(x, y + 1)]

        else:

            tot = []

        if y == 1 and (x, y + 1) not in black_locations and (x, y + 1) not in white_locations and (x, y + 2) not in black_locations and (x, y + 2) not in white_locations:

            tot.append((x, y + 2))

    return tot

2.6. Hàm kiểm tra quân cờ có thể di chuyển tới vị trí (x, y)

Ở đây, chúng ta cần kiểm tra quân cờ mình chọn là hậu, tướng, xe, mã, tịnh  hay tốt. Tiếp theo kiểm tra vị trí cần tới có thoả mãn điều kiện di chuyển không và cuối cùng chọn hàm để kiểm tra.

Như vậy, bạn cần sử dụng các câu lệnh sau:

def kiem_tra_quan(x, y):

    for i in range(len(white_locations)):

        if white_locations[i] == (x, y):

            if white_pieces[i] == 'hậu':

                return kiem_tra_hau(x, y)

            if white_pieces[i] == 'vua':

                return kiem_tra_vua(x, y)

            if white_pieces[i] == 'xe':

                return kiem_tra_xe(x, y)

            if white_pieces[i] == 'tượng':

                return kiem_tra_tuong(x, y)

            if white_pieces[i] == 'ma':

                return kiem_tra_ma(x, y)

            if white_pieces[i] == 'tốt':

                return kiem_tra_tot(x, y, 'trang')

    for i in range(len(black_locations)):

        if black_locations[i] == (x, y):

            if black_pieces[i] == 'hậu':

                return kiem_tra_hau(x, y)

            if black_pieces[i] == 'vua':

                return kiem_tra_vua(x, y)

            if black_pieces[i] == 'xe':

                return kiem_tra_xe(x, y)

            if black_pieces[i] == 'tượng':

                return kiem_tra_tuong(x, y)

            if black_pieces[i] == 'ma':

                return kiem_tra_ma(x, y)

            if black_pieces[i] == 'tốt':

                return kiem_tra_tot(x, y, 'den')

    return []

# Kiểm tra xem vị trí (x, y) có nằm trong danh sách các vị trí hợp lệ không

def kiem_tra_hop_le(x, y, danh_sach_hop_le):

    for i in range(len(danh_sach_hop_le)):

        if (x, y) == danh_sach_hop_le[i]:

            return True

    return False

# Kiểm tra xem vị trí (x, y) có nằm trong danh sách các vị trí địch không

def kiem_tra_quan_dich(x, y, mau):

    if mau == 'trang':

        for i in range(len(black_locations)):

            if (x, y) == black_locations[i]:

                return True

    else:

        for i in range(len(white_locations)):

            if (x, y) == white_locations[i]:

                return True

    return False

2.7. Hàm kiểm tra chiến thắng và kiểm tra quân cờ được chọn

Ở bước cuối cùng code game cờ vua bằng Python bạn cần sử dụng 3 hàm chính sau:

2.7.1. Hàm kiem_tra_thang() 

Đây là hàm kiểm tra xem trò chơi đã kết thúc hay chưa dựa trên vị trí của quân cờ trắng và đen để xác định người chơi nào đã chiến thắng hoặc nếu trò chơi chưa kết thúc. Nếu người chơi Trắng hoặc Đen thắng, hàm này sẽ trả về 'trang' hoặc 'đen', ngược lại, nó sẽ trả về 'chua'.

2.7.2. Hàm ket_thuc(van_chua) 

Hàm này xử lý khi một ván chơi kết thúc. Có các chức năng sau:

Xóa màn hình và đổ màu trắng (background).

Hiển thị thông báo chiến thắng cho người chơi Trắng hoặc Đen dựa trên tham số van_chua.

Đợi 3 giây (3000 miligiây) và sau đó thoát trò chơi.

2.7.3.Hàm van_dang_choi() 

Hàm này xử lý trạng thái khi trò chơi đang diễn ra. Có các chức năng sau:

Xóa màn hình và đổ màu trắng (background).

Vẽ bàn cờ và các quân cờ trên màn hình.

Hiển thị lượt của người chơi, thông qua việc vẽ văn bản lên màn hình (lượt của người chơi Trắng hoặc Đen).

Nếu có quân cờ được chọn (biến selection được thiết lập), nó sẽ vẽ một đường viền đỏ xung quanh quân cờ để thể hiện rằng nó đã được chọn.

Hiển thị các nước đi hợp lệ cho quân cờ đã chọn bằng cách vẽ các dấu tròn màu xanh trên bàn cờ.

# Hàm kiểm tra xem người chơi nào chiến thắng

def kiem_tra_thang():

    if (4, 0) in white_locations:

        if kiem_tra_quan(4, 0) == [] and kiem_tra_quan(3, 0) == [] and kiem_tra_quan(5, 0) == [] and kiem_tra_quan(2, 0) == [] and kiem_tra_quan(6, 0) == []:

            return 'đen'

    if (4, 7) in black_locations:

        if kiem_tra_quan(4, 7) == [] and kiem_tra_quan(3, 7) == [] and kiem_tra_quan(5, 7) == [] and kiem_tra_quan(2, 7) == [] and kiem_tra_quan(6, 7) == []:

            return 'trang'

    return 'chua'

# Hàm xử lý khi một ván chơi kết thúc

def ket_thuc(van_chua):

    screen.fill((255, 255, 255))

    # Hiển thị thông báo chiến thắng

    if van_chua == 'trang':

        text = big_font.render('Người chơi Trắng chiến thắng!', True, (0, 0, 0))

    else:

        text = big_font.render('Người chơi Đen chiến thắng!', True, (0, 0, 0))

    textRect = text.get_rect()

    textRect.center = (WIDTH // 2, HEIGHT // 2)

    screen.blit(text, textRect)

    pygame.display.update()

    pygame.time.delay(3000)

    pygame.quit()

# Hàm xử lý khi trò chơi đang diễn ra

def van_dang_choi():

    global selection, valid_moves, turn_step

    screen.fill((255, 255, 255))

    ve_ban_co()

    ve_quan_co()

    # Hiển thị lượt của người chơi

    if turn_step == 0 or turn_step == 2:

        text = font.render('Lượt người chơi Trắng', True, (0, 0, 0))

    else:

        text = font.render('Lượt người chơi Đen', True, (0, 0, 0))

    screen.blit(text, (10, 10))

    # Hiển thị quân cờ được chọn

    if selection != 100:

        pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), (selection[0] * 100, selection[1] * 100, 100, 100), 4)

    # Hiển thị các nước đi hợp lệ

    for move in valid_moves:

        pygame.draw.circle(screen, (0, 255, 0), (move[0] * 100 + 50, move[1] * 100 + 50), 10)

2.8. Hàm xử lý chính trò chơi

 • Làm hàm chính để xử lý trò chơi cờ vua. Nó chứa logic chính để điều khiển và xử lý các sự kiện trong trò chơi. Dưới đây là mô tả các phần chính:
 • Hàm choi_co_vua(): Đây là hàm chính để điều khiển trò chơi cờ vua. Nó sử dụng một vòng lặp vô hạn để theo dõi các sự kiện và xử lý các bước của trò chơi.
 • Biến selection: Biến này lưu trạng thái của việc chọn một quân cờ trên bàn cờ. Ban đầu, nó được thiết lập thành 100 để đại diện cho việc chưa có quân nào được chọn.
 • Biến valid_moves: Lưu trữ danh sách các nước đi hợp lệ cho quân cờ đã chọn.
 • Biến turn_step: Xác định lượt của người chơi và trạng thái hiện tại (chưa chọn quân hoặc đã chọn quân).
 • Biến captured_pieces_white và captured_pieces_black: Lưu trữ danh sách các quân cờ bị bắt (của người chơi trắng và đen).
 • Biến van_chua: Trạng thái của ván cờ ('chua' - đang chơi, 'trang' - người chơi trắng thắng, 'den' - người chơi đen thắng).
 • Hàm này sử dụng một vòng lặp để kiểm tra và xử lý các sự kiện như sự kiện nhấp chuột. Xác định lượt của người chơi, cho phép họ chọn quân cờ và thực hiện các nước đi hợp lệ. Sau mỗi nước đi thì kiểm tra điều kiện chiến thắng, và nếu có người chiến thắng, sẽ hiển thị thông báo chiến thắng và kết thúc trò chơi.
 • Sau khi trò chơi kết thúc, hiển thị quân cờ đã bị bắt và kết thúc trò chơi.

# Hàm chính xử lý trò chơi

def choi_co_vua():

    global selection, valid_moves, turn_step, captured_pieces_white, captured_pieces_black

    van_chua = 'chua'

    running = True

    while running:

        for event in pygame.event.get():

            if event.type == pygame.QUIT:

                running = False

                break

            if turn_step == 0:

                if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:

                    x, y = pygame.mouse.get_pos()

                    x = x // 100

                    y = y // 100

                    for i in range(len(white_locations)):

                        if white_locations[i] == (x, y):

                            selection = (x, y)

                            valid_moves = kiem_tra_quan(x, y)

                            turn_step = 1

                            break

            elif turn_step == 1:

                if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:

                    x, y = pygame.mouse.get_pos()

                    x = x // 100

                    y = y // 100

                    if kiem_tra_kiem_tra_quan_vua_hop_le(x, y, 'trang', white_locations):

                        valid_moves = []

                        selection = 100

                        turn_step = 2

                        continue

                    if kiem_tra_hop_le(x, y, valid_moves):

                        for i in range(len(white_locations)):

                            if white_locations[i] == selection:

                                if white_pieces[i] != 'tốt' and x == 0 and mau == 'trang':

                                    captured_pieces_black.append(black_pieces[i])

                                if white_pieces[i] != 'tốt' and x == 7 and mau == 'trang':

                                    captured_pieces_black.append(black_pieces[i])

                                if white_pieces[i] == 'vua':

                                    vua_index = i

                                white_locations[i] = (x, y)

                        selection = 100

                        valid_moves = []

                        # Kiểm tra thắng thua

                        van_chua = kiem_tra_thang()

                        if van_chua != 'chua':

                            ket_thuc(van_chua)

                        turn_step = 2

            elif turn_step == 2:

                if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:

                    x, y = pygame.mouse.get_pos()

                    x = x // 100

                    y = y // 100

                    for i in range(len(black_locations)):

                        if black_locations[i] == (x, y):

                            selection = (x, y)

                            valid_moves = kiem_tra_quan(x, y)

                            turn_step = 3

                            break

            elif turn_step == 3:

                if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:

                    x, y = pygame.mouse.get_pos()

                    x = x // 100

                    y = y // 100

                    if kiem_tra_kiem_tra_quan_vua_hop_le(x, y, 'den', black_locations):

                        valid_moves = []

                        selection = 100

                        turn_step = 0

                        continue

                    if kiem_tra_hop_le(x, y, valid_moves):

                        for i in range(len(black_locations)):

                            if black_locations[i] == selection:

                                if black_pieces[i] != 'tốt' and x == 0 and mau == 'den':

                                    captured_pieces_white.append(white_pieces[i])

                                if black_pieces[i] != 'tốt' and x == 7 and mau == 'den':

                                    captured_pieces_white.append(white_pieces[i])

                                if black_pieces[i] == 'vua':

                                    vua_index = i

                                black_locations[i] = (x, y)

                        selection = 100

                        valid_moves = []

                        # Kiểm tra thắng thua

                        van_chua = kiem_tra_thang()

                        if van_chua != 'chua':

                            ket_thuc(van_chua)

                        turn_step = 0

        # Vẽ bàn cờ và quân cờ

        van_dang_choi()

        # Hiển thị danh sách quân cờ đã bị bắt

        for i in range(len(captured_pieces_white)):

            screen.blit(hinh_anh_tuong_den_nho, (100 * i, 800))

        for i in range(len(captured_pieces_black)):

            screen.blit(hinh_anh_tuong_trang_nho, (100 * i, 900))

        pygame.display.update()

        timer.tick(fps)

# Bắt đầu trò chơi

choi_co_vua()

# Kết thúc trò chơi

pygame.quit()

3. Lời Kết

Như vậy, ICANTECH đã hướng dẫn bạn cách code game cờ vua bằng Python. Hi vọng rằng bạn có thể áp dụng kiến thức này thành công để tạo ra trò chơi cờ vua riêng của bạn. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình Python online thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình tại ICANTECH nhé!

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Code mẫu Python

Bài tương tự