icantech
Lập trình Java
2741
14/11/2023

Kiểu dữ liệu là gì? Các kiểu dữ liệu trong Javascript nhất định bạn phải biết

Kiểu dữ liệu là một phần quan trọng trong lập trình và không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Kiểu dữ liệu giúp định rõ cách dữ liệu được lưu trữ và xử lý. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ICANTECH tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong Javascript với bài viết dưới đây nhé!

1. Tổng quan về kiểu dữ liệu trong Javascript

1.1. Khái niệm về kiểu dữ liệu 

Kiểu dữ liệu (data type) là cách để phân loại và mô tả cách dữ liệu được lưu trữ và xử lý trong ngôn ngữ lập trình. Kiểu dữ liệu giúp cho trình biên dịch hoặc trình thông dịch hiểu và quản lý cách mà lập trình viên muốn sử dụng dữ liệu.

Thường khi nói về kiểu dữ liệu, chúng ta thường nghĩ đến loại dữ liệu của biến hoặc kết quả của một phép tính, một hàm hoặc một đoạn mã. Mỗi kiểu dữ liệu có các phép toán và thao tác xử lý riêng, do đó, khi thực hiện tính toán với các giá trị, chúng ta cần biết kiểu dữ liệu của chúng.

Ví dụ: Nếu một biến chứa giá trị 5 được nhập từ bàn phím thông qua lệnh input, không thể thực hiện các phép toán số học trực tiếp trên nó. Lý do là kiểu dữ liệu của biến đó là kiểu chuỗi (char), không hỗ trợ phép tính số học như các giá trị số.

1.2. Một số kiểu dữ liệu trong Javascript

Dưới đây là các kiểu dữ liệu trong Javascript:

kieu-du-lieu-trong-javascript

Ví dụ

  • int: Kiểu dữ liệu int được sử dụng để lưu trữ số nguyên.

Ví dụ:

int age = 30;

  • double :Kiểu dữ liệu double dùng để lưu trữ số thực (số thập phân).

Ví dụ:

double pi = 3.14159;

  • float: Kiểu dữ liệu float cũng được sử dụng để lưu trữ số thực, nhưng với độ chính xác thấp hơn so với double.

Ví dụ:

float temperature = 25.5f;

  • char: Kiểu dữ liệu char dùng để lưu trữ một ký tự, ví dụ 'a' hoặc 'A'.

Ví dụ:

char grade = 'A';

  • boolean: Kiểu dữ liệu boolean được sử dụng để lưu trữ giá trị true hoặc false, thường được sử dụng trong các biểu đồ điều kiện (conditional statements).

Ví dụ:

boolean isJavaFun = true;

  • byte: Kiểu dữ liệu byte dùng để lưu trữ các số nguyên nhỏ, thường từ -128 đến 127.

Ví dụ:

byte data = 100;

  • short: Kiểu dữ liệu short được sử dụng để lưu trữ các số nguyên nhỏ hơn so với int, thường trong khoảng từ -32,768 đến 32,767.

Ví dụ:

short distance = 1500;

  • long: Kiểu dữ liệu long được sử dụng để lưu trữ các số nguyên lớn, thường kết thúc bằng 'L' hoặc 'l'.

Ví dụ:

long population = 7000000000L;

2. Cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong Javascript

Trong Java, bạn có thể kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến hoặc đối tượng bằng cách sử dụng các phương thức và toán tử sau:

2.1. Toán tử instanceof

Toán tử instanceof được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có phải là một thể hiện của một lớp (class) hoặc giao diện (interface) cụ thể hay không. Nó trả về true nếu đối tượng thỏa mãn kiểu dữ liệu được kiểm tra, và false nếu không thỏa mãn.

String str = "Hello";

if (str instanceof String) {

    System.out.println("str is a String.");

}

2.2. Phương thức getClass()

Phương thức getClass() của đối tượng trả về một đối tượng Class, cho biết kiểu dữ liệu của đối tượng. Bạn có thể sử dụng phương thức này để kiểm tra kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

String str = "Hello";

Class<?> cls = str.getClass();

System.out.println("Type of str: " + cls.getName());

2.3. So sánh kiểu dữ liệu bằng getClass()

Bạn cũng có thể so sánh kiểu dữ liệu của hai đối tượng bằng cách sử dụng phương thức getClass().

Ví dụ:

String str = "Hello";

Integer number = 42;

if (str.getClass() == number.getClass()) {

    System.out.println("They have the same type.");

}

2.4. Sử dụng phương thức getClass().getSimpleName()

Để lấy tên đơn giản của kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng phương thức getClass().getSimpleName().

Ví dụ:

String str = "Hello";

String type = str.getClass().getSimpleName();

System.out.println("Type of str: " + type);

3. Lời Kết

Qua bài viết trên, ICANTECH đã cùng bạn tìm hiểu về khái niệm, các thao tác cơ bản và các kiểu dữ liệu trong Javascript. Hi vọng bạn sẽ vận dụng được các kiến thức ở trên để tối ưu cho chương trình lập trình Java của mình. Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn đang quan đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình online tại ICANTECH nhé!

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Java

Bài tương tự