icantech
Lập trình Python
4242
02/10/2023

Nhập mảng trong Python là gì? Tổng quan về mảng trong Python

Các kiểu dữ liệu hay cấu trúc dữ liệu là những thành phần không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều nhất đó chính là mảng - một cấu trúc dữ liệu có thể lưu trữ được nhiều giá trị trong một biến. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ICANTECH tìm hiểu về nhập mảng trong Python và các cách sử dụng mảng này nhé!

1. Tổng quan về mảng trong Python

1.1. Mảng trong Python là gì?

Mảng trong Python là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt hay còn được gọi là danh sách (list). Dưới đây là một số tính chất của mảng trong Python:

  • Mảng cho phép chứa dữ liệu trùng lặp.
  • Các phần tử trong mảng có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau và biến.
  • Các phần tử trong một mảng được đặt trong cặp [ ].
  • Các phần tử trong mảng có thể thay đổi được.
  • Tương tự như chỉ mục của chuỗi, chỉ mục của mảng bắt đầu từ 0

1.2. Làm thế nào để nhập mảng trong Python?

Nhập mảng hay khai báo mảng trong Python là thao tác để khởi tạo mảng cũng như cung cấp các giá trị của phần tử bên trong mảng.

Ví dụ cách khai báo mảng:
cach-khai-bao-mang

Ví dụ trên khai báo 3 mảng score, name, example lưu trữ các giá trị khác nhau.

Sử dụng câu lệnh print với đối số là tên của mảng để in ra các giá trị trong mảng.

cau-lenh-print

2. Các thao tác với mảng trong Python

2.1. Truy xuất phần tử trong mảng

Phần tử trong mảng Python cũng được truy cập thông qua các chỉ số như những ngôn ngữ lập trình khác. Các phần tử trong mảng được đánh chỉ số bắt đầu từ 0 đến n-1 hoặc từ -n đến -1 (n là độ dài của mảng).

truy-xuat-phan-tu

Lưu ý: Chỉ số trong [ ] có thể là:

• Một số nguyên: a[10], a[-5],..

• Một biến kiểu số nguyên: a[x], a[y], a[i],...

• Một biểu thức có giá trị số nguyên: a[x + 1], a[y * 5],...

• Một lời gọi hàm có giá trị trả về là một số nguyên: a[max(x, y)]

• Giá trị của chỉ số được tính dựa trên giá trị của các biến tại thời điểm tính.

• Giá trị của chỉ số vượt ra ngoài phạm vi chỉ số của list thì sẽ gây lỗi.

• List có n phần tử thì phạm vi chỉ số trong đoạn: [0, n-1] và [-n, -1].

Ví dụ truy xuất phần tử trong danh sách num ở trên

danh-sach-num

2.2. Lấy lát cắt của mảng

Cú pháp: array_name[start:end:step]

Trong đó: array_nam: tên danh sách.

                  start: chỉ số giới hạn dưới.

                  end: chỉ số giới hạn trên.

                  step: giá trị bước nhảy. Mặc định là 1 nếu không điền giá trị.

lat-cat-cua-mang

2.3. Nhập mảng trong Python

Sử dụng phương thức .append() để thêm phần tử vào danh sách đã có.

them-phan-tu

Sử dụng .append kết hợp với vòng lặp for và câu lệnh input để có thể tạo thành thao tác nhập mảng trong Python.

append-ket-hop-vong-lap-for

2.4. Duyệt mảng trong Python

Ta sử dụng kết hợp vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng.

duyet-phan-tu

2.5. Nối mảng trong Python

Sử dụng toán tử “+” để nối 2 hay nhiều mảng trong Python.

noi-mang

2.6. Đảo ngược mảng trong Python

Có một số cách để đảo ngược một mảng trong Python. Phổ biến nhất là sử dụng lát cắt(slice)  để đảo ngược hoặc sử dụng phương thức .reverse().

Khi sử dụng .reverse() thì mảng ban đầu sẽ bị thay đổi đảo ngược giá trị. Còn sử dụng lát cắt thì mảng ban đầu không thay đổi.

lat-cat

2.7. Sắp xếp mảng trong Python

Cách đơn giản nhất để sắp xếp các mảng có phần tử cùng kiểu dữ liệu (số hoặc xâu) trong Python đó là sử dụng hàm sorted().

Ví dụ 1:

sap-xep-cac-mang

Ví dụ 2:
sap-xep-cac-mang

2.8. Tính tổng phần tử mảng trong Python

2 cách phổ biến nhất để tính tổng mảng số trong Python đó là sử dụng hàm sum() hoặc kết hợp vòng lặp for.

tinh-tong-phan-tu-ham-sum
tinh-tong-phan-tutinh-vong-lap-for

2.9. Một số thao tác khác

Một số thao tác phổ biến sử dụng với mảng trong Python:

mot-so-thao-tac

3. Lời Kết

Bài viết trên đã cung cấp các kiến thức về nhập mảng trong Python cũng như các cách khai báo mảng trong Python. Hi vọng các bạn áp dụng thành công các kiến thức được ICANTECH chia sẻ để nâng cao kĩ năng trong quá trình học lập trình PYTHON Chúc các bạn thành công!

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Python

Bài tương tự