icantech
Lập trình chung
1452
04/12/2023

Test Strategy là gì? Tất cả những điều về Test Strategy lập trình viên nhất định không được bỏ qua

Một phần mềm trước khi được xuất bản cần phải trải qua bước cuối cùng là kiểm tra (hay còn gọi là đánh giá sản phẩm). Vậy Test Strategy là gì? Cùng ICANTECH tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tổng quan về Test Strategy

1.1. Test Strategy là gì?

test-strategy

Test Strategy (Chiến lược kiểm thử) là một tài liệu quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm. Nó định rõ cách tiếp cận kiểm thử sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và hiệu suất mong muốn. 

1.2. 5 Bước để tạo một Test Strategy thành công

Dưới đây là 5 bước để tạo một Test Strategy thành công:

1.2.1. Phạm vi kiểm thử (Testing Scope)

Phạm vi kiểm thử là một khía cạnh quan trọng trong quá trình xây dựng Chiến lược kiểm thử. Đây là nơi mà nhóm kiểm thử cần xác định và mô tả rõ ràng về những khía cạnh cụ thể của sản phẩm phần mềm sẽ được kiểm thử. Việc mô tả phạm vi này đặt nền tảng cho toàn bộ quá trình kiểm thử và đảm bảo rằng mọi người liên quan đều hiểu rõ về những gì sẽ được kiểm thử và những gì không.

1.2.2. Mục tiêu kiểm thử (Testing Objectives)

Mục tiêu kiểm thử đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hướng đi của quá trình kiểm thử và giúp xác định kết quả mong đợi. Để mục tiêu này được hiểu rõ và đạt được một cách hiệu quả, việc xác định mục tiêu Kiểm thử cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và chi tiết.

1.2.3. Phương pháp Kiểm thử (Testing Methods)

Phương pháp kiểm thử là một phần quan trọng của chiến lược kiểm thử, mô tả cách các hoạt động kiểm thử cụ thể sẽ được thực hiện để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm phần mềm. Dưới đây là một số phương pháp kiểm thử phổ biến:

 • Kiểm Thử Đơn Vị (Unit Testing).
 • Kiểm Thử Hồi Quy (Regression Testing)
 • Kiểm Thử Hệ Thống (System Testing
 • Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing)
 • Kiểm Thử Tự Động (Automated Testing)
 • Kiểm Thử Hiệu Suất (Performance Testing)
 • Kiểm Thử Bảo Mật (Security Testing)
 • Kiểm Thử Giao Diện Người Dùng (User Interface Testing)

1.2.4. Quy trình Kiểm thử (Testing Process)

Miêu tả các bước và quy trình chi tiết mà nhóm kiểm thử sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu kiểm thử.

1.2.5. Nguồn lực và Môi trường Kiểm thử (Testing Resources and Environment)

Xác định nguồn lực cần thiết như nhân sự, phần mềm kiểm thử, và phần cứng kiểm thử, cũng như môi trường kiểm thử:

Lịch trình Kiểm thử (Testing Schedule): Xác định thời gian dự kiến cho các hoạt động kiểm thử, bao gồm cả thời gian kiểm thử chấp nhận cuối cùng.

Báo cáo và Giao tiếp (Reporting and Communication): Mô tả cách thông tin kiểm thử sẽ được báo cáo và giao tiếp trong tổ chức.

Quản lý Rủi ro và Vấn đề (Risk and Issue Management): Đưa ra kế hoạch để quản lý rủi ro và vấn đề trong quá trình kiểm thử.

Tiêu chuẩn và Quy tắc (Standards and Guidelines): Xác định các tiêu chuẩn và quy tắc mà nhóm kiểm thử sẽ tuân thủ trong quá trình kiểm thử.

 • Đặt tên và định dạng kịch bản kiểm thử
 • Tự động hóa kiểm thử
 • Báo cáo kết quả kiểm thử
 • Quản lý mã nguồn và kiểm thử

Phương tiện và Công cụ (Tools and Infrastructure): Liệt kê các công cụ và phương tiện kiểm thử mà nhóm sẽ sử dụng. Dưới đây là một số công cụ kiểm thử tự động:

 • Công Cụ Kiểm Thử Tự Động:
  • Selenium WebDriver
  • Appium
  • JUnit và TestNG
 • Công Cụ Kiểm Thử Hiệu Suất:
  • Apache JMeter
  • LoadRunner

2. Tổng quan về Test approach 

2.1. Test approach là gì?

Test approach trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm thường được hiểu là cách tiếp cận kiểm thử một dự án hoặc sản phẩm phần mềm. Bao gồm các kế hoạch và chiến lược cụ thể để thực hiện kiểm thử, bao gồm các quy trình, phương pháp, và các tài nguyên được sử dụng để đảm bảo rằng phần mềm hoạt động đúng đắn.

2.2. So sánh Test strategy và Test approach

test-strategy

3. Lời Kết

Kiểm thử phần mềm là bước cuối cùng trước khi một sản phẩm được đưa ra thị trường. Chiến lược kiểm thử (hay Test Strategy) giúp sản phẩm được kiểm tra đánh giá kĩ lưỡng, loại bỏ các rủi ro có thể xuất hiện. Hi vọng bài viết trên của ICANTECH đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Test Strategy cũng như ứng dụng kiểm thử sản phẩm của mình. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình dưới đây tại ICANTECH nhé!

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình chung

Bài tương tự