icantech
Lập trình Python
9228
07/11/2023

Tìm hiểu về cách tính trung bình cộng trong Python

Trong Toán học bạn thường không lạ lẫm với khái niệm tính trung bình cộng. Vậy trung bình cộng trong Toán học và lập trình có giống nhau không? Cùng ICANTECH tìm hiểu cách tính trung bình cộng trong Python trong bài viết dưới đây nhé!

1. Khái niệm giá trị trung bình cộng

Trong toán học, trung bình cộng của một dãy số là được tính bằng tỉ số giữa tổng giá trị các số trong dãy và số các phần tử của nó.

Công thức tổng quát:

cong-thuc

2. Bài toán tìm trung bình cộng các số trong Python

Đề bài: Viết chương trình tìm số trung bình cộng của danh sách các số trong Python.

Ý tưởng:

  • Cách 1: Ứng dụng công thức toán học và hàm len()
  • Cách 2: Sử dụng hàm sum() và hàm len()
  • Cách 3: Sử dụng hàm mean() của module statistics trong Python
  • Cách 4: Sử dụng hàm mean() của thư viện numpy

2.1. Ứng dụng công thức toán học và hàm len()

def average(num):

#Khai báo tổng ban đầu bằng bằng0

summary = 0

#Duyệt qua từng phần tử của danh sách số

for i in num:

#Cộng dồn các phần tử trong danh sách vào tổng đã khai báo

summary = summary + i

#Tính giá trị trung bình bằng tổng vừa tính chia cho độ dài danh sách qua hàm len(len)

avg = summary / len(num)

return avg

print(average([18,25,3,41,5]))

Kết quả:

18.4

2.2. Sử dụng hàm sum() và hàm len()

Bằng việc sử dụng các hàm dựng sẵn sum() và len() để tìm giá trị trung bình trong Python, chúng ta không phải lặp qua các phần tử và kích thước đoạn code cũng giảm xuống. 

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

avg = sum(number_list)/len(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

2.3. Sử dụng hàm mean() của module statistics trong Python

#import module để sử dụng

from statistics import mean

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

#Sử dụng hàm mean()

avg = mean(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

2.4. Sử dụng hàm mean() của thư viện numpy

Numpy là thư viện được sử dụng phổ biến để làm việc trên các mảng lớn. Thư viện này cũng cung cấp một tập hợp các hàm toán học được sử dụng trên mảng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, hàm mean() sẽ cho chúng ta giá trị trung bình của danh sách đã cho.

#import module để sử dụng

from numpy import mean

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

#Sử dụng hàm mean()

avg = mean(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

3. Một số bài toán tính giá trị trung bình thường gặp

3.1. Tính trung bình cộng 2 số trong Python

Tương tự như trên, chúng ta cũng có thể sử dụng 4 cách để giải quyết bài toán này.

Ví dụ:

a = float(input("Nhập số thứ nhất: "))

b = float(input("Nhập số thứ hai: "))

c = (a + b) / 2

print(c)

Kết quả:

Nhập số thứ nhất: 5

Nhập số thứ hai: 9

7.0

3.2. Tính trung bình cộng các số chẵn trong Python

Sau đây, ICANTECH sẽ thực hiện viết chương trình tính trung bình cộng trong Python bằng việc sử dụng ý tưởng sau:

Để tính giá trị của các số chẵn trong khoảng từ a đến b ta thực hiện duyệt và tính tổng lần lượt các số chẵn trong (a,b). Với mỗi lần tổng tăng thêm ta thực hiện đếm số các số được cộng vào biến flag. Sau đó lấy tổng chia cho flag ta được giá trị trung bình.

a = int(input("Nhập số thứ nhất: "))

b = int(input("Nhập số thứ hai: "))

flag = 0

summary = 0

for i in range(a,b):

if i % 2 == 0:

summary += i

flag += 1

avg = summary/flag

print(avg)

Kết quả:

Nhập số thứ nhất: 3

Nhập số thứ hai: 11

7.0

4. Lời Kết

Như vậy, bài viết đã chỉ ra các cách giải quyết bài toán tính trung bình cộng trong Python. Việc vận dụng bài toán để xử lý các kiến thức trong thực tế là vô cùng phong phú vì vậy các bạn hãy ứng dụng các kiến thức ở trên để có thể sử dụng thành thạo và tối ưu chương trình của mình. Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Python

Bài tương tự