icantech
Lập trình Java
1304
01/12/2023

Những điều cần biết về toán tử trong Javascript

Theo thống kê của IEEE Spectrum đến hết tháng 8 năm 2023, Javascript (Js) là ngôn ngữ đứng trong top 5 các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Đây là ngôn ngữ lập trình bậc cao hướng đối tượng được sử dụng rộng rãi trong lập trình web, đặc biệt là để tạo nên những nội dung “động” trên các website. Trong Js, toán tử (Operators) là một trong những thành phần quan trọng nhất. Trong bài viết này, ICANTECH sẽ giới thiệu với các bạn về toán tử trong javascript  thông qua các ví dụ minh họa cụ thể.

1. Khái niệm toán tử trong lập trình

Có thể định nghĩa, toán tử là một bộ công cụ dùng để thực hiện các phép biến đổi, tính toán hoặc xử lý dữ liệu trong lập trình. Toán tử thường được thể hiện dưới dạng ký hiệu hoặc biểu tượng; ngôn ngữ lập trình khác nhau sẽ có những quy ước toán tử khác nhau. Thường thì toán tử có cú pháp và ngữ nghĩa khác với hàm, nhưng ở một góc độ nào đó toán tử có biểu hiện giống với hàm. Các toán tử đơn giản và thông dụng nhất chính là các toán tử số học như: phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (x), hay phép chia (/)...

2. Toán tử trong Javascript

Thành phần cơ bản của Javascript cũng bao gồm các toán tử giống như những ngôn ngữ lập trình khác. Toán tử Js là một loại ký tự đặc biệt, cho phép lập trình viên thao tác với một hoặc nhiều toán hạng (bao gồm hằng số, biến số, dữ liệu,...) nhằm thu được kết quả mong muốn. Ví dụ, chúng ta có một biểu thức đơn giản sau:

        x = 2712;

Ở ví dụ này, x và 2712 là các toán hạng, x là toán hạng bên trái, 2712 là toán hạng bên phải, còn “=” là một toán tử trong Js. Toán tử “=” được dùng để gán giá trị 2712 cho biến số x. 

3. Phân loại toán tử Javascript

Thực tế, có một số cách khác nhau để phân loại toán tử Js, điều này tùy thuộc vào tiêu chí phân loại. ICANTECH xin giới thiệu với các bạn cách phân loại phổ biến nhất theo chức năng của toán tử, bao gồm:

  • Toán tử số học (Arithmetic Operators);
  • Toán tử gán (Assignment Operators);
  • Toán tử so sánh (Comparison Operators);
  • Toán tử logic hay toán tử quan hệ (Logical Operators);
  • Toán tử điều kiện (Conditional Operators);
  • Toán tử chuỗi (String Operators);
  • Toán tử kiểu (Type Operators);
  • Toán tử Bitwise.

4. Một số toán tử trong Javascript và ví dụ sử dụng

4.1. Toán tử số học

Đây là các toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán giữa các số hạng toán học, bao gồm các toán tử được trình bày trong bảng bên dưới:

toan-tu-trong-javascriptVí dụ minh họa, một đoạn code tính toán sử dụng toán tử số học trong Js:

let x = 27;

let y = 12;

console.log('x + y = ', x + y);  // x+y=39

console.log('x - y = ', x - y);  // x-y=15

console.log('x * y = ', x * y);  // x*y=324

console.log('x/y = ', x/y);  // x:y=2.25

console.log('x % y = ', x % y);   // x:y dư 3

console.log('x**y =', x ** y); // x lũy thừa y = 150094635296999140

console.log('++x = ', ++x); // x tăng 1 = 28

console.log('--y = ', --y); // y giảm 1 = 11

4.2. Toán tử gán

Đây là toán tử được dùng để gán giá trị cho một biến nào đó, bao gồm các toán tử được minh họa trong bảng bên dưới:

toan-tu-trong-javascript

4.3. Toán tử so sánh

Toán tử này sẽ so sánh hai toán hạng và trả về kết quả giá trị boolean, true hoặc false. Ví dụ minh họa như sau:

const x = 27, y = 12;

console.log(x > y);   //true

console.log(x < y);   //false

Các toán tử so sánh trong Javascript được mô tả trong bảng bên dưới:

toan-tu-trong-javascript

4.4. Toán tử logic

Trong Javascript, toán tử logic được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều điều kiện, bao gồm:

toan-tu-trong-javascript

Ví dụ minh họa:

let a = 27, b = 12;

console.log((a != b) && (a < b)); //false

console.log((a > b) || (a == b)); //true

console.log((a < b) || (a == b)); //false

console.log(!(a < b)); //true

console.log(!(a > b)); //false

4.5. Toán tử điều kiện

JavaScript cung cấp một toán tử đặc biệt gọi là toán tử điều kiện, dùng để gán một giá trị cho một biến dựa trên một số điều kiện. Đây là dạng rút gọn của điều kiện if else. Cú pháp:

     <condition> ? <value1> : <value2>;

Toán tử điều kiện bắt đầu bằng biểu thức điều kiện <condition>, sau đó là ký tự “?”. Phần value1 ngay sau “?” và trước “:” sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng. Còn nếu điều kiện là sai thì phần value2 sau “:” sẽ được thực thi.

4.6. Toán tử chuỗi

Trong Javascript, bạn cũng có thể dùng toán tử “+” để nối hai hoặc nhiều chuỗi (String) với nhau. Ví dụ:

console.log('hello' + ',ICANTECH'); //hello,ICANTECH

let a = 'Hướng dẫn toán tử';

a += ' Javascript';

console.log(a); //Hướng dẫn toán tử Javascript

4.7. Toán tử kiểu

Toán tử kiểu: Typeof trong Js sẽ trả về kiểu dữ liệu của toán hạng. Javascript có các loại biến: Undefined, Object, Boolean, Number, String, Symbol, and Function. Ví dụ:

let a = 2712;

let b = "ICANTECH.VN";

let c = null;

console.log("Kiểu của a = " + (typeof a));

console.log("Kiểu của b = " + (typeof b));

console.log("Kiểu của c = " + (typeof c));

console.log("Kiểu của d = " + (typeof d));

Kết quả thu được là:

toan-tu-trong-javascript

4.8. Toán tử Bitwise

Đây là toán tử Js cho phép thực hiện các phép toán với biểu diễn số nhị phân, bao gồm các toán tử được mô tả trong bảng bên dưới:

toan-tu-trong-javascript

5. Lời Kết

Như vậy trong bài viết này, ICANTECH đã giúp các bạn tìm hiểu về toán tử trong Javascript. Tám loại toán tử phổ biến được chúng tôi trình bày thông qua các ví dụ minh họa đơn giản, ngoài ra trong Js còn một số toán tử khác mang tính chuyên dụng hơn các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm nhé. Để giải quyết các bài toán lập trình với Javascript việc nắm vững các toán tử Js là yêu cầu bắt buộc đối với các lập trình viên. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình dưới đây tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Java

Bài tương tự