icantech
Khoá học lập trình Web

Khoá học lập trình Web

Khóa học Lập trình Web gồm 3 cấp độ, giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản để xây dựng nên một website hoàn thiện từ Front-end đến Back-end.

Mục tiêu khóa học

Khoá học lập trình Web

Kiến thức:
- Nắm được các kiến thức phổ biến trong lập trình Web.
- Giúp học sinh tự tạo cho mình các trang Web sinh động, đẹp mắt và có khả năng ứng dụng vào công việc học tập.
- Lập trình, sáng tạo các trang web theo chủ đề được gợi ý.

Khoá học lập trình Web

Kĩ năng: 
- Communication (Giao tiếp): Trao đổi về kiến thức và dự án trong từng buổi học.
- Listening (Nghe): Lắng nghe và chọn lọc kiến thức trong từng buổi học.
- Time management (Quản lý thời gian): Quản lý thời gian theo tiến độ phát triển dự án.
- Decision making (Đưa ra quyết định): Lựa chọn ý tưởng cho dự án trong khóa học. 
- Problem solving (Xử lý tình huống): Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp xác định nguồn gốc của vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp.
- Project management (Quản lý dự án): Lập kế hoạch phát triển và quản lý quy trình dự án.
 

Nội dung khóa học

Lập trình Web 1

Lập trình Web 2

Lập trình Web 3

Làm quen với ngôn ngữ để tạo ra trang web: ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ định kiểu theo tầng CSS (Áp dụng với khoá 1:4).

1
Giới thiệu về trang web
2
Cấu tạo một tài liệu HTML
3
Giới thiệu thuộc tính trong HTML
4
Luyện tập
5
Chèn bảng vào HTML
6
Định dạng HTML bằng CSS
7
Kiểm tra giữa khóa
8
Phân biệt phần tử block và phần tử inline
9
Sử dụng thuộc tính class và id cho nhiều tệp
10
Luyện tập
11
Thêm đường dẫn cho trang web
12
Sử dụng hiệu ứng với CSS
13
Tổng kết cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Khoá học lập trình Web

Khóa học lập trình web online không những trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để xây dựng một webste hoàn chỉnh từ Front-end đến Back-end. Lộ trình học bài bản, chuyên sâu còn giúp người lập trình có thể tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên Website đã tạo.

  • Độ tuổi14 - 18 tuổi
  • Mô hình lớp
    Lớp 1:4
  • Loại ngôn ngữText
  • Thiết bịLaptop
  • Số buổi học
    12 buổi (1:4)
  • Nền tảngOnline