icantech
Excel
1024
13/12/2023

Hàm round trong Excel là gì? Hướng dẫn sử dụng hàm round đơn giản, hiệu quả

Trong trường hợp những con số đứng đằng sau dấu phẩy quá dài khiến người đọc báo cáo khó phân tích, nhận định thì người ta thường dùng hàm round để làm tròn và thu gọn nó. Vậy hàm round là hàm gì? Cách sử dụng hàm round như thế nào? Cùng ICANTECH công thức và cách dùng hàm round trong bài viết này nhé!

1. Hàm round là gì?

“Hàm round là hàm gì?” là câu hỏi mà nhiều người mới tiếp cận Excel quan tâm. Hàm round là hàm làm tròn các số thập phân trong Excel một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Hàm round thường được sử dụng trong bảng lương, báo cáo nhiều số liệu, hóa đơn.

2. Công thức của hàm Round 

Lệnh Round trong Excel có công thức như sau:

= ROUND(Number,Number_digits)

Trong đó:

 • Number: là giá trị bạn muốn làm trong
 • Num_digits: là số lượng chữ số thập phân rút gọn sau dấu phẩy.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp Num_digits âm, hàm round sẽ làm tròn kết quả của bạn sang bên trái dấu phẩy hoặc dấu chấm tùy theo trình duyệt Excel trên thiết bị.
 • Trong trường hợp Num_digits bằng 0, hàm round sẽ làm tròn kết quả của bạn tới số nguyên gần nhất.
 • Trong trường hợp Num_digits dương, hàm round sẽ làm tròn kết quả của bạn tới vị trí thập phân mà bạn chỉ định.

3. Hướng dẫn sử dụng hàm Round trong Excel

Để mô tả rõ cách thức hoạt động của hàm Round, ta sẽ sử dụng một vài cách thức đơn giản sau đây:

 • Làm tròn số 4.35 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm.
 • Làm tròn số 2.334 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm.
 • Làm tròn số -3.213 thành giá trị có 2 số sau dấu chấm.
 • Làm tròn số 6.335 thành số nguyên, không xuất hiện chữ số đằng sau dấu chấm.
 • Làm tròn số 700.4 thành bội số gần nhất với 1000.
 • Làm tròn số -70.4 thành bội số gần nhất với 100.
 • Làm tròn số 1.98 thành bội số gần nhất với 10.

Áp dụng công thức Round vào bảng dữ liệu như sau để có kết quả: 

 • Làm tròn số 4.35 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm. Công thức =ROUND(4.35,1)
 • Làm tròn số 2.334 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm. Công thức =ROUND(2.335,1)
 • Làm tròn số -3.213 thành giá trị có 2 số sau dấu chấm. Công thức =ROUND(-3.213,2)
 • Làm tròn số 6.335 thành số nguyên, không xuất hiện chữ số đằng sau dấu chấm.Công thức =ROUND(6.335,-1)
 • Làm tròn số 700.4 thành bội số gần nhất với 1000. Công thức =ROUND(700.4,-3)
 • Làm tròn số -70.4 thành bội số gần nhất với 100. Công thức =ROUND(70.4,-2)
 • Làm tròn số 1.98 thành bội số gần nhất với 10. Công thức =ROUND(1.98,-1)

Kết quả sau khi áp dụng công thức Round như sau:

 • Làm tròn số 4.35 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm. Sử dụng công thức =ROUND(4.35,1) được kết quả 4.4.
 • Làm tròn số 2.334 thành giá trị chỉ còn một số sau dấu chấm. Sử dụng công thức =ROUND(2.335,1) được kết quả 2.3.
 • Làm tròn số -3.213 thành giá trị có 2 số sau dấu chấm. Sử dụng công thức =ROUND(-3.213,2) được kết quả -3.21.
 • Làm tròn số 6.335 thành số nguyên, không xuất hiện chữ số đằng sau dấu chấm. Sử dụng công thức =ROUND(6.335,-1) được kết quả 10.
 • Làm tròn số 700.4 thành bội số gần nhất với 1000. Sử dụng công thức =ROUND(700.4,-3) được kết quả 1000.
 • Làm tròn số -70.4 thành bội số gần nhất với 100. Sử dụng công thức =ROUND(70.4,-2) được kết quả 100.
 • Làm tròn số 1.98 thành bội số gần nhất với 10. Sử dụng công thức =ROUND(1.98,-1) được kết quả 0.

4. Hướng dẫn sử dụng các hàm liên quan tới hàm Round trong Excel

4.1. Cách dùng hàm Roundup trong Excel để làm tròn số lên

Roundup là hàm làm tròn giá trị sao cho kết quả lớn hơn giá trị gốc. Cấu trúc của hàm Roundup như sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: ô hoặc giá trị cụ thể cần được làm tròn lên.
 • Num_digits: Số chữ số mà cần được làm tròn tới.

Ví dụ: Bạn muốn làm tròn lên số 6,554 và 4,5552 bạn có thể sử dụng công thức 

= ROUNDUP(6,554,0)= ROUNDUP(4,5552,0) để nhận được kết quả 7 và 5.

4.2. Cách dùng hàm Rounddown trong Excel để làm tròn số lên

Rounddown là hàm làm tròn giá trị sao cho kết quả lớn hơn giá trị gốc. Cấu trúc của hàm Rounddown như sau:

=ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: ô hoặc giá trị cụ thể cần được làm tròn xuống.
 • Num_digits: Số chữ số mà cần được làm tròn xuống.

Ví dụ: Bạn muốn làm tròn lên số 6,554 và 4,5552 bạn có thể sử dụng công thức 

= ROUNDUP(6,554,0)= ROUNDUP(4,5552,0) để nhận được kết quả 6 và 5.

5. Lời Kết

Trong bài viết này, ICANTECH đã giúp bạn trả lời câu hỏi hàm round trong excel là gì và hàm round dùng để làm gì. Hi vọng rằng những chia sẻ về cách dùng hàm Round trong Excel sẽ giúp bạn tối ưu công việc của mình hiệu quả hơn. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình dưới đây tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Excel

Bài tương tự