Khóa học Công nghệ mùa hè: Lập trình Python chuyên nghiệp

Ican tech

Mô tả khóa học

Khóa học lập trình Python chuyên nghiệp giúp học sinh tiếp cận với lập trình chuyên nghiệp qua ngôn ngữ Python. Từ đó giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về những câu lệnh và sáng tạo ra những sản phẩm lập trình có tính ứng dụng cao.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

Khám phá các kiến thức mở rộng bao gồm các kiến thức kĩ năng và công nghệ thông tin như:

 • Tiếp cận hơn 15 chủ đề kiến thức trong lập trình Python chuyên nghiệp.
 • Lập trình hơn 14 dự án và hơn 30 bài tập ôn tập kiến thức.
 • Học kiến thức tương đương với chuẩn CSTA đáp ứng khung các chuẩn kiến thức trong độ tuổi từ 11-14 và một phần khung độ tuổi 14-18.
 • Kiến thức về lập trình đáp ứng 17 chuẩn về chủ đề Algorithms & Programming theo chuẩn CSTA.

Kĩ năng:

 • Rèn luyện và phát triển các kĩ năng trong nhóm IT Technical Skills.
 • Phát huy trí tưởng tượng đa dạng, sáng tạo trong quá trình vừa học vừa trải nghiệm sản phẩm tạo ra.
 • Rèn luyện kĩ năng mềm.

Nội dung khóa học

Python chuyên nghiệp cơ bản
Python chuyên nghiệp nâng cao

Lập trình Python chuyên nghiệp cơ bản cung cấp cho học sinh các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Python theo chương trình của Bộ GD&ĐT, giúp các bạn làm quen với phong cách lập trình chuyên nghiệp và tạo ra các phần mềm đơn giản.

1
Bắt đầu chương trình Python đầu tiên với print
2
Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cùng câu lệnh input
3
Khám phá toán tử tính toán, so sánh và các câu lệnh điều kiện đơn giản
4
Tìm hiểu các toán tử logic và câu lệnh điều kiện đầy đủ
5
Sử dụng cấu trúc vòng lặp for và toán tử membership
6
Sử dụng cấu trúc vòng lặp while và thư viện Random
7
Tìm hiểu về hàm và cách sử dụng
8
Tìm hiểu về String và một số cách xử lý String cơ bản
9
Dự án cuối khóa
10
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa
11
Thao tác với file
12
Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu List
13
Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu Tuple
14
Các cấu trúc dữ liệu thường dùng dictionary, set
15
Giới thiệu về các thuật toán sắp xếp trong Python
16
Giới thiệu về các thuật toán tìm kiếm trong Python
17
Giới thiệu kiến thức về hàm đệ quy
18
Giới thiệu một số thư viện thường dùng Math, Random, Dates
19
Dự án cuối khóa
20
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kí

Học thử miễn phí

Icantech

Learning path

Icantech

Các khóa học liên quan

Icantech

Khóa học lập trình Python chuyên nghiệp giúp học sinh tiếp cận với lập trình chuyên nghiệp qua ngôn ngữ Python. Từ đó giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về những câu lệnh và sáng tạo ra những sản phẩm lập trình có tính ứng dụng cao.

Tổng quan

 • Độ tuổi11 - 18 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:8
 • Loại ngôn ngữText
 • Thiết bịLaptop
 • Số buổi học
  20 buổi (1:8)
 • Nền tảngOnline