Khóa học Công nghệ mùa hè: Lập trình Python với CodeCombat

Ican tech

Mô tả khóa học

Khóa học công nghệ mùa hè: Lập trình Python với CodeCombat giúp học sinh tiếp cận với lập trình chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Từ đó giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về khoa học máy tính cũng như các kiến thức về công nghệ.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

Khám phá các kiến thức mở rộng bao gồm các kiến thức kĩ năng và công nghệ thông tin như:

 • Viết được hơn 3000 câu lệnh Python để vượt qua hơn 350 bài tập lập trình trên nền tảng CodeCombat của Mỹ.
 • Học kiến thức tương đương với chuẩn CSTA đáp ứng khung các chuẩn kiến thức trong độ tuổi từ 8-11 và một phần khung độ tuổi 11-14.
 • Kiến thức về lập trình đáp ứng 6 chuẩn về chủ đề Algorithms & Programming theo chuẩn CSTA.
 • Kiến thức về khoa học máy tính đáp ứng 7 chuẩn về các chủ đề như Computer Systems; Data & Analysis; Impacts of Computing; Networks & Internet theo chuẩn CSTA.
 • Lập trình sáng tạo các dự án mỗi khóa.

Kĩ năng:

 • Rèn luyện và phát triển các kĩ năng trong nhóm IT Technical Skills.
 • Nắm được các kiến thức về sử dụng công cụ trình chiếu chuyên nghiệp (tạo bản trình bày nâng cao).
 • Tìm hiểu sâu hơn về khoa học máy tính kiến thức máy tính, công nghệ. 
 • Kĩ năng sử dụng internet và máy tính (Nhận biết nội dung an toàn, tìm kiếm hiệu quả, sử dụng mạng xã hội an toàn.
 • Rèn luyện các kĩ năng mềm.

Nội dung khóa học

Python với CodeCombat cơ bản
Python với CodeCombat nâng cao

Lập trình Python CodeCombat cơ bản giúp học sinh làm quen với các cấu trúc cũng như logic lập trình phức tạp hơn để có thể điều khiển nhân vật thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng CodeCombat từ Hoa Kỳ.

1
Giới thiệu làm quen với Python
2
Giới thiệu cú pháp câu lệnh
3
Gỡ lỗi cú pháp và logic
4
Giới thiệu Capstone Project 1
5
Ôn tập kiến thức và Chuẩn bị dự án giữa khóa
6
Giới thiệu biến số
7
Giới thiệu phương thức
8
Câu lệnh điều kiện
9
Ôn tập kiến thức
10
Thảo luận về dự án cuối khóa
11
Biến số và điều kiện so sánh
12
Vòng lặp lồng nhau
13
Cấu trúc rẽ nhánh lồng nhau
14
Vòng lặp while
15
Giới thiệu Capstone Project 2
16
Cấu trúc rẽ nhánh nâng cao và phép so sánh
17
Phép so sánh logic
18
Hàm, Cú pháp hàm
19
Ôn tập kiến thức
20
Thảo luận về dự án cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kí

Học thử miễn phí

Icantech

Learning path

Icantech

Các khóa học liên quan

Icantech

Khóa học công nghệ mùa hè: Lập trình Python với CodeCombat giúp học sinh tiếp cận với lập trình chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Từ đó giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về khoa học máy tính cũng như các kiến thức về công nghệ.

Tổng quan

 • Độ tuổi9 - 15 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:8
 • Loại ngôn ngữText
 • Thiết bịLaptop
 • Số buổi học
  20 buổi (1:8)
 • Nền tảngOnline