Khóa học Công nghệ mùa hè: Lập trình Website

Ican tech

Mô tả khóa học

Khóa học lập trình Website giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ bản nhất về lập trình website. Từ đó, giúp các bạn ứng dụng và xây dựng những website cơ bản.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

Khám phá các kiến thức mở rộng bao gồm các kiến thức kĩ năng và công nghệ thông tin như:

 • Tiếp cận hơn 20 chủ đề kiến thức trong lập trình Web.
 • Học kiến thức tương đương với chuẩn CSTA đáp ứng khung các chuẩn kiến thức trong độ tuổi từ 14-18.
 • Kiến thức về lập trình đáp ứng 6 chuẩn về chủ đề Algorithms & Programming theo chuẩn CSTA.
 • Lập trình sáng tạo ra website cơ bản.

Kĩ năng:

 • Rèn luyện và phát triển các kĩ năng trong nhóm IT Technical Skills.
 • Phát huy trí tưởng tượng đa dạng, sáng tạo trong quá trình vừa học vừa trải nghiệm website tạo ra.
 • Rèn luyện kĩ năng mềm.

Nội dung khóa học

Lập trình Website

Lập trình Website giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản để xây dựng nên một website cơ bản.

1
Giới thiệu về trang web
2
Giới thiệu thuộc tính trong HTML
3
Chèn bảng vào HTML
4
Định dạng HTML bằng CSS
5
Phân biệt phần tử block và phần tử inline
6
Quản lý thẻ sử dụng thuộc tính Class và ID
7
"Phân biệt đường dẫn tương đối và tuyệt đối
8
Sử dụng hiệu ứng với CSS
9
Dự án cuối khóa
10
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa
11
Kĩ thuật xây dựng bố cục trang HTML
12
Giới thiệu về đa phương tiện trong HTML
13
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript
14
Giới thiệu kiểu dữ liệu và Math.random
15
Cú pháp cơ bản trong JavaScript
16
Thao tác với Document Object Model
17
Xử lý dữ liệu và một số sự kiện đơn giản
18
Giới thiệu về form
19
Dự án cuối khóa
20
Tổng kết và trình bày dự án cuối khóa

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kí

Học thử miễn phí

Icantech

Learning path

Icantech

Các khóa học liên quan

Icantech

Khóa học lập trình Website giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ bản nhất về lập trình website. Từ đó, giúp các bạn ứng dụng và xây dựng những website cơ bản.

Tổng quan

 • Độ tuổi14 - 18 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:8
 • Loại ngôn ngữText
 • Thiết bịLaptop
 • Số buổi học
  20 buổi (1:8)
 • Nền tảngOnline