Lập trình Scratch Talent

Ican tech

Mô tả khóa học

Khóa học Scratch Talent dành riêng cho các bạn học sinh đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Scratch, có mong muốn phát triển kĩ năng lập trình và định hướng tham gia các kì thi lập trình Scratch các cấp.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức: 
- Nắm được các kiến thức nâng cao trong lập trình Scratch. 
- Nắm được dạng bài, kiến thức trong cuộc thi Tin học trẻ. 
- Nắm được các thuật toán giải các bài toán nâng cao. 
- Lập trình, giải các bài toán, sáng tạo làm các ứng dụng, trò chơi theo yêu cầu. Vẽ hình có sẵn.

Kĩ năng: 
- Communication (Giao tiếp): Trao đổi về kiến thức và dự án trong từng buổi học.
- Listening (Nghe): Lắng nghe và chọn lọc kiến thức trong từng buổi học.
- Decision making (Đưa ra quyết định): Lựa chọn phương án giải quyết bài toán. 
- Problem solving (Xử lý tình huống): Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp xác định nguồn gốc của vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp.

Nội dung khóa học

Class
Tutor

Khóa học Scratch Talent dành riêng cho các bạn học sinh đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Scratch, có mong muốn phát triển kĩ năng lập trình và định hướng tham gia các kì thi lập trình Scratch các cấp.

1
Khám phá Scratch - Dạng bài ứng dụng chuyển động
2
Các phép toán và biến số - Dạng bài ứng dụng giải toán
3
Tìm hiểu danh sách cơ bản - Dạng bài ứng dụng nâng cao
4
Luyện tập dạng bài ứng dụng
5
Tìm hiểu khối lệnh vẽ - Dạng bài vẽ đa giác
6
Tìm hiểu đường tròn - Dạng bài vẽ đường tròn, hình lá
7
Tìm hiểu các hình đặc biệt - Dạng bài vẽ hình đặc biệt
8
Vẽ hình nâng cao - Dạng bài vẽ hình lồng nhau
9
Luyện tập dạng vẽ hình
10
Các phép toán và biến số nâng cao - Một số thuật toán đơn giản
11
Các phép toán và biến số nâng cao - Một số thuật toán nâng cao
12
Tìm hiểu danh sách nâng cao - Dạng bài về dãy số
13
Thuật toán sắp xếp cơ bản - Dạng bài sắp xếp dãy số
14
Thuật toán sắp xếp nâng cao - Dạng bài về sắp xếp dãy số (tiếp)
15
Tìm hiểu các dạng bài số học nâng cao - Dạng bài về phân tích số
16
Luyện tập dạng bài số học
17
Luyện đề
18
Luyện đề
19
Kiểm tra
20
Tổng kết khóa học

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kí

Học thử miễn phí

Icantech

Learning path

Icantech

Các khóa học liên quan

Icantech

Khóa học Scratch Talent dành riêng cho các bạn học sinh đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Scratch, có mong muốn phát triển kĩ năng lập trình và định hướng tham gia các kì thi lập trình Scratch các cấp.

Tổng quan

 • Độ tuổi8 - 11 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:4
  Lớp 1:8
 • Loại ngôn ngữBlockly
 • Thiết bịLaptop
 • Số buổi học
  18 buổi (1:4)
  20 buổi (1:8)
 • Nền tảngOnline