icantech
Scratch Talent Tin học trẻ

Scratch Talent Tin học trẻ

Scratch Talent Tin học trẻ là khóa học dành riêng cho học sinh Tiểu học đã làm quen với các kiến thức Scratch và có mục tiêu tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Mục tiêu khóa học

Scratch Talent Tin học trẻ

Kiến thức: 
- Nắm được các kiến thức nâng cao trong lập trình Scratch. 
- Nắm được các thuật toán giải các bài toán nâng cao. 
- Bám sát các dạng kiến thức của cuộc thi Tin học trẻ bao gồm các dạng bài: Vẽ hình, Ứng dụng và Số học. 

Scratch Talent Tin học trẻ

Kĩ năng: 
- Communication (Giao tiếp): Trao đổi về kiến thức và dự án trong từng buổi học.
- Listening (Nghe): Lắng nghe và chọn lọc kiến thức trong từng buổi học.
- Decision making (Đưa ra quyết định): Lựa chọn phương án giải quyết bài toán. 
- Problem solving (Xử lý tình huống): Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp xác định nguồn gốc của vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp.

Nội dung khóa học

Scratch Talent 1

Scratch Talent 2

Scratch Talent Tin học trẻ là khóa học dành riêng cho học sinh Tiểu học đã làm quen với các kiến thức Scratch và có mục tiêu tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

1
Lập trình điều khiển nhân vật - Dạng bài ứng dụng chuyển động
2
Các pháp toán và biến số - Dạng bài ứng dụng giải toán
3
Mảng 1 chiều - Dạng bài ứng dụng mảng 1 chiều
4
Mảng 2 chiều - Dạng bài ứng dụng mảng 2 chiều
5
Ôn tập
6
Các khối lệnh vẽ - Dạng bài vẽ đa giác
7
Phân tích hình - Dạng bài vẽ đa giác lồng nhau
8
Tìm hiểu đường tròn - Dạng bài đường tròn, hình lá
9
Tìm hiểu các hình đặc biệt - Dạng bài vẽ hình đặc biệt
10
Nguuyên tắc kết hợp hình - Dạng bài vẽ hình lồng nhau
11
Tìm hiểu hình tháp - Dạng bài vẽ tháp đa giác
12
Ôn tập
13
Tìm hiểu xâu - Dạng bài xử lý xâu
14
Các phép toán và biến số phức tạp - Dạng bài tính toán số
15
Chuyên đề về Ước số, bội số
16
Chủ đề tách số thành các chữ số
17
Dạng bài về hệ đêm
18
Chuyên đề về số nguyên tố
19
Chuyên đề tập hợp và dãy số Fibonaci
20
Chuyên đề sắp xếp
21
Chuyên đề tìm kiếm
22
Kỹ thuật duyệt toàn bộ - Vét cạn
23
Kỹ thuật chia để trị
24
Ôn tập
25
Luyện đề
26
Luyện đề
27
Luyện đề
28
Luyện đề
29
Luyện đề
30
Luyện đề và tổng kết khóa học

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Scratch Talent Tin học trẻ

  • Độ tuổi8 - 11 tuổi
  • Mô hình lớp
    Lớp 1:4
  • Loại ngôn ngữBlockly
  • Thiết bịLaptop
  • Số buổi học
    30 buổi (1:4)
  • Nền tảngOnline