icantech
Khoá học lập trình Swift Playgrounds

Khoá học lập trình Swift Playgrounds

Swift Playgrounds giúp học sinh làm quen và hiểu các khái niệm về lập trình thông qua các khối lệnh chữ.

Mục tiêu khóa học

Khoá học lập trình Swift Playgrounds

Kiến thức:

 • Lập trình vượt qua hơn 90 bài tập lập trình cho 13 mục kiến thức trên ứng dụng Playgrounds của Apple.
 • Học kiến thức bám sát với chuẩn CSTA (Hiệp hội Giáo viên ngành Khoa học Máy tính) của Mỹ.
 • Kiến thức về lập trình đáp ứng 10 chuẩn về chủ đề giải thuật & lập trình theo chuẩn CSTA.
 • Kiến thức về khoa học máy tính.
 • Lập trình sáng tạo được dự án mỗi khóa trên ứng dụng Playgrounds.
Khoá học lập trình Swift Playgrounds

Kĩ năng:

 • Rèn luyện và phát triển 8 kỹ năng trong nhóm IT Technical Skills.
 • Phát huy trí tưởng tượng đa dạng, sáng tạo.
 • Rèn luyện 6 kĩ năng mềm quan trọng như: Kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng phân tích và chia nhỏ dự án, kĩ năng đưa ra quyết định.

Nội dung khóa học

Swift Playgrounds 1

Swift Playgrounds 2

Swift Playgrounds 3

Khóa học Lập trình Swift Playgrounds 1 giúp học sinh làm quen với việc lập trình điều khiển nhân vật thực hiện các nhiệm vụ trên ứng dụng Playgrounds của Apple.

1
Giới thiệu câu lệnh và hàm
2
Giới thiệu kiến thức về vòng lặp for
3
Giới thiệu kiến thức về câu lệnh điều kiện
4
Giới thiệu kiến thức về vòng lặp while
5
Giới thiệu kiến thức về thuật toán
6
Kiểm tra giữa khóa
7
Giới thiệu kiến thức về biến
8
Giới thiệu kiến thức về biến (tiếp)
9
Giới thiệu kiến thức về kiểu dữ liệu
10
Hướng dẫn khởi tạo đối tượng
11
Lập trình vẽ hình học cơ bản Spiral
12
Tổng kết cuối khoá

Học viên và sản phẩm tiêu biểu

Đăng kíHọc thử miễn phí
banner icantech

Learning path

banner icantech

Các khóa học liên quan

Khoá học lập trình Swift Playgrounds

 • Độ tuổi9 - 15 tuổi
 • Mô hình lớp
  Lớp 1:4
 • Loại ngôn ngữText
 • Thiết bịMacbook/Ipad
 • Số buổi học
  12 buổi (1:4)
 • Nền tảngOnline