icantech
Icantech
Tác giả

Nguyễn Đình Minh

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Nguyễn Đình Minh tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "8/3 Gửi lời yêu thương" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
250
32

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn