Đăng kí tham gia CodeQuest - Đấu trường danh vọng ngay!

8/3 Gửi lời yêu thương

Icantech
Tác giả
Nguyễn Đình Minh
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Nguyễn Đình Minh tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "8/3 Gửi lời yêu thương" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
250
32
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn