Bầu trời đen tối

Icantech
Tác giả
Ngô Quang Huy
Học phần
Lập trình Python CodeCombat
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Bầu trời đen tối - Điều khiển phượng hoàng vượt qua các tảng đá để về đích và thu thập được nhiều điểm số nhất có thể.
Icantech
Icantech
876
66
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn