icantech
Icantech
Tác giả

Ngô Quang Huy

Học phần
Lập trình Python CodeCombat
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Bầu trời đen tối - Điều khiển phượng hoàng vượt qua các tảng đá để về đích và thu thập được nhiều điểm số nhất có thể. Đây là dự án của bạn Ngô Quang Huy tốt nghiệp khóa lập trình Python với CodeCombat. Bằng trí sáng tạo và sự nhanh nhạy bạn đã ứng dụng nội dung học tại ICANTECH để tạo nên một sản phẩm rất thú vị, với mức độ hoàn hảo tốt.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
876
66

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn