icantech
Icantech
Tác giả

Lư Chí Bằng

Học phần
Lập trình Minecraft
Phần mềm sử dụng
banner icantech
Biệt thự hiện đại - Lập trình Minecraft

Giới thiệu sản phẩm

Biệt thự hiện đại - Thoả sức sáng tạo, thiết kế ngôi nhà tuyệt đẹp dựa vào các vật phẩm, nguyên liệu thu thập được trên nền tảng lập trình Minecraft. Qua sản phẩm lập trình, có thể thấy bạn Lư Chí Bằng đã ứng dụng được các yêu cầu cơ bản trong khóa học Minecratf do ICANTECH giảng dạy và hướng dẫn.
Giới thiệu sản phẩm
490
73

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn