Biệt thự hiện đại

Icantech
Tác giả
Lư Chí Bằng
Học phần
Lập trình Minecraft
Phần mềm sử dụng
Icantech
Ican tech
Giới thiệu sản phẩm
Biệt thự hiện đại - Thoả sức sáng tạo, thiết kế ngôi nhà tuyệt đẹp dựa vào các vật phẩm, nguyên liệu thu thập được trên nền tảng Minecraft.
Icantech
490
73
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn