Chào mừng ngày 8/3

Icantech
Tác giả
Vũ Ngọc Khôi
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Ican tech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Nguyễn Bá Nam Hải tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Lời chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
210
30
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn