icantech
Icantech
Tác giả

Vũ Ngọc Khôi

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech
Chào mừng ngày 8/3

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Nguyễn Bá Nam Hải tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Lời chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
210
31

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn