Đón tết 2023

Icantech
Tác giả
Bùi Nhật Minh
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Bùi Nhật Minh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Đón Tết 2023" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
430
120
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn