Icantech
Tác giả

Bùi Nhật Minh

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Bùi Nhật Minh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Đón Tết 2023" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
430
120

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn