Gauntlet

Icantech
Tác giả
Đường Văn Dũng
Học phần
Lập trình Python CodeCombat
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Gauntlet - Điều khiển nhân vật di chuyển qua lại trên màn hình, vượt qua các chướng ngại vật để về đích.
Icantech
Icantech
736
66
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn