icantech
Icantech
Tác giả

Lê Thị Trâm Anh

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Lê Thị Trâm Anh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Gói bánh chưng cổ truyền" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
530
140

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn