Gói bánh chưng cổ truyền

Icantech
Tác giả
Lê Thị Trâm Anh
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Lê Thị Trâm Anh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Gói bánh chưng cổ truyền" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
Icantech
530
140
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn