Lời chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3

Icantech
Tác giả
Nguyễn Bá Nam Hải
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Nguyễn Bá Nam Hải tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Lời chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
Icantech
356
92
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn