icantech
Icantech
Tác giả

Nguyễn Bá Nam Hải

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Nguyễn Bá Nam Hải tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Lời chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
356
93

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn