Mua sắm Tết

Icantech
Tác giả
Nguyễn Nhã Uyên
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Nguyễn Nhã Uyên tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Mua sắm Tết" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
Icantech
Icantech
543
89
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn