icantech
Icantech
Tác giả

Nguyễn Nhã Uyên

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Nguyễn Nhã Uyên tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Mua sắm Tết" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
543
89

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn