icantech
Icantech
Tác giả

Nguyễn Lam Anh

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Nguyễn Lam Anh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Ngày Tết xum vầy" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
350
88

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn