Ngày Tết xum vầy

Icantech
Tác giả
Nguyễn Lam Anh
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Nguyễn Lam Anh tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Ngày Tết xum vầy" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
Icantech
Icantech
350
87
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn