icantech
Icantech
Tác giả

Lê Hà Nguyên Phúc

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Lê Hà Nguyên Phúc tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Pháo hoa ngày Tết" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
250
29

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn