Pháo hoa ngày Tết

Icantech
Tác giả
Lê Hà Nguyên Phúc
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Lê Hà Nguyên Phúc tham dự cuộc thi Khai code đầu xuân do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Pháo hoa ngày Tết" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
250
29
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn