Thiệp tặng mẹ 8/3

Icantech
Tác giả
Đào Đức Kiên
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Ican tech
Giới thiệu sản phẩm
Học viên Đào Đức Kiên tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Thiệp tặng mẹ 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Icantech
Icantech
250
21
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn