icantech
Icantech
Tác giả

Đào Đức Kiên

Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
banner icantech
Thiệp tặng mẹ 8/3

Giới thiệu sản phẩm

Học viên Đào Đức Kiên tham dự cuộc thi Gõ code gửi lời yêu thương mùa 2 do ICANTECH tổ chức với sản phẩm "Thiệp tặng mẹ 8/3" được lập trình bởi ngôn ngữ Scratch.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
250
21

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn