icantech
Icantech
Tác giả

Lê Gia Thành

Học phần
Khóa học lập trình Python
Phần mềm sử dụng
banner icantech
Xâu (String) trong Python

Giới thiệu sản phẩm

Xâu (String) trong Python - Kiểu dữ liệu phổ biến nhất trong Python, được đặt trong cặp dấu ngoặc kép đơn hoặc cặp dấu ngoặc kép.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
545
62

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn