icantech
714
30/05/2023

Series Đào tạo nghiệp vụ giáo viên - Chuyên đề 3 - Buổi 4: Phương pháp/Kĩ thuật dạy học tích cực và kiểm tra, đánh giá trong giáo dục

Tối ngày 29/5, buổi thứ ba trong chuỗi series “Đào tạo nghiệp vụ giáo viên” cùng cô Kiều Phương Thùy - Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy, Giảng viên tại khoa CNTT - trường ĐHSP Hà Nội đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo đội ngũ giáo viên ICANTECH.

Trong buổi này, cô Phương Thuỳ cùng các thầy cô đã cùng tìm hiểu các vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá thông qua 3 triết lí đánh giá: 

  • Đánh giá kết quả học tập (Assessment of Learning): Cách đánh giá này giúp tổng kết, xếp loại, lên lớp và chứng nhận kết quả.
  • Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment for Learning): Cách đánh giá này nhằm so sánh kết quả học tập của một học sinh với chính em đó ở thời điểm lúc trước để giúp bạn tiến bộ hơn, hoặc duy trì kết quả tốt trước đó.
  • Đánh giá như một hoạt động học tập (Assessment as Learning): Cách đánh giá này nhằm giúp các bạn học sinh tự giám sát hoặc theo dõi quá trình học tập của mình, so sánh, đánh giá kết quả học tập của mình theo những tiêu chí do giáo viên cung cấp và sử dụng kết quả đánh giá ấy để điều chỉnh cách học.

Screen Shot 2023-05-30 at 10.31.13.png

Các phương pháp này cũng phù hợp với các phương pháp đánh giá mà ICANTECH đang áp dụng khi đánh giá học viên. ICANTECH hi vọng rằng các thầy cô đã có những kiến thức riêng cho mình về các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, cách đánh giá trong giáo dục. Từ đó áp dụng hiệu quả vào các buổi giảng dạy trực tuyến tại ICANTECH trong thời gian tới.

Screen Shot 2023-05-30 at 10.31.30.pngScreen Shot 2023-05-30 at 10.32.39.png

Chuỗi đào tạo sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới, cùng chờ đón nhé!  

Share

Tin tương tự