icantech
Lập trình Scratch
5348
11/10/2023

Hướng dẫn vẽ hình Scratch từ cơ bản đến nâng cao

Scratch.mit.edu là phần mềm học lập trình Scratch (ngôn ngữ kéo thả) dành cho học sinh từ 8-13 tuổi. Bên cạnh việc sáng tạo các sản phẩm lập trình như trò chơi, câu chuyện… các bạn học sinh còn ứng dụng để vẽ hình Scratch từ cơ bản đến nâng cao.

1. Hướng dẫn vẽ hình cơ bản trong Scratch

1.1. Vẽ hình tam giác trong Scratch

Để vẽ hình tam giác trong Scratch với chiều dài cạnh là 100 bước và 3 cạnh chúng ta cần thực hiện 2 bước:

 • Bước 1: Thiết lập thông số bút vẽ bằng các sử dụng các khối lệnh sau:

Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”, “Đặt kích thước bút vẽ bằng 3”, “Chọn bút màu xanh”

Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:-50, y:-50”

Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận Thiết lập thông số bút vẽ”, “Khi ấn vào lá cờ xanh”

 • Bước 2: Vẽ hình tam giác đều với độ dài cạnh là 100 và góc 60 độ bằng cách sử dụng khối lệnh sau:

Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận Vẽ tam giác đều”

Bút vẽ: Khối lệnh “Đặt bút”

Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:-50, y:-50”, “Di chuyển 100 bước”, “Xoay” theo chiều kim đồng hồ

Phép toán: Khối lệnh “360/30”

Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại 3"

Dưới đây là sản phẩm mẫu “Vẽ hình tam giác của học sinh” ICANTECH, mời các bạn tham khảo ở video dưới đây. 

 

Xem thêm: Hướng dẫn cách vẽ hình tam giác trong Scratch đơn giản chỉ trong 2 bước

1.2. Vẽ hình chữ nhật trong Scratch

Tương tự với cách vẽ hình tam giác, chúng ta cũng sẽ lập trình vẽ hình trong Scratch với hình chữ nhật với 2 bước sau:

 • Bước 1: Thiết lập thông số bút vẽ bằng các sử dụng các khối lệnh sau:

Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”, “Nhấc bút”, “Đặt kích thước bút vẽ bằng 3”, “Chọn bút màu đỏ”, “Đặt bút”

Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:0, y:0”

Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận thông số bút vẽ”, “Khi ấn vào lá cờ xanh”

 • Bước 2: Vẽ hình chữ nhật bằng cách sử dụng khối lệnh sau:

Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận Hình chữ nhật lồng nhau”

Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại 30 lần”, “Lặp lại 2”

Chuyển động: Khối lệnh “Di chuyển 100 bước”, “Xoay 90 độ” (theo chiều kim đồng hồ), “Di chuyển 60 bước”

Phép toán: Khối lệnh “360/30”

Dưới đây là sản phẩm mẫu “Hình chữ nhật lồng” của học viên ICANTECH, mời các bạn tham khảo ở video dưới đây. 

Xem thêm: Cách vẽ hình chữ nhật trong Scratch đơn giản chỉ trong 2 bước

1.3. Vẽ hình đường tròn trong Scratch

ICANTECH sẽ sử dụng công thức tính chu vi hình tròn  2*r*Pi (Pi=3,14) để lập trình các khối lệnh vẽ hình trong Scratch:

 • Sự kiện: Khối lệnh “Khi bấm vào lá cờ xanh”
 • Các biến số: Khối lệnh “Đặt bán kính thành 100”, “Bán kính”
 • Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:-50, y:-80”, “Di chuyển bước”, “Xoay 1 độ”
 • Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại 360”
 • Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”, “Chọn bút màu đỏ”, “Đặt kích thước bút vẽ bằng 10”, “Đặt bút”
 • Các phép toán: Khối lệnh “2*3.14/360”

ICANTECH xin giới thiệu sản phẩm cách vẽ hình trong Scratch “Vẽ đường tròn” của học viên Nguyễn Hải Anh trong video dưới đây.

Xem thêm: Hướng dẫn cách vẽ đường tròn trong Scratch cực đơn giản

1.4. Vẽ hình vuông trong Scratch

Để vẽ hình vuông trong Scratch với tâm (0,0) và độ dài cạnh là 100, chúng ta sẽ thực hiện 2 bước sau:

 • Bước 1: Thiết lập thông số bút vẽ bằng các sử dụng các khối lệnh sau:

- Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”

Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x: -50, y:50”, “Đặt hướng bằng 90”

Phát tin: Khi nhận tin “Khi nhận thiết lập thông số bút vẽ

 • Bước 2: Vẽ hình vuông với tâm (0,0) và độ dài cạnh là 100

Phát tin: Khi nhận tin “Khi nhận vẽ hình vuông có tâm (0,0) cạnh 100”

Bút vẽ: Khối lệnh “Đặt bút” “ Nhấc bút”

Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại 4 lần”

Chuyển động: Khối lệnh “Di chuyển 100 bước”, “Xoay 90 độ” theo chiều kim đồng hồ

Dưới đây là sản phẩm mẫu “Vẽ hình vuông” của học viên ICANTECH, mời các bạn xem trong video dưới đây.

Xem thêm: Cách vẽ hình vuông trong Scratch đơn giản, nhanh chóng chỉ trong 2 bước

2. Hướng dẫn vẽ hình khó trong Scratch

Ở phần 1, ICANTECH đã hướng dẫn vẽ hình trong Scratch với các hình đơn giản như vẽ hình tam giác, chữ nhật, đường tròn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các hình nâng cao trong lập trình Scratch.

2.1. Vẽ hình đa giác đều trong Scratch

Tương tự với cách vẽ hình cơ bản, để vẽ đa giác đều chúng ta cũng sử dụng 2 bước:

Bước 1: Nhập dữ liệu để vẽ hình đa giác đều, ở đây hình đa giác đều sẽ có số cạnh là 5 và độ dài cạnh là 100. Chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh sau:

 • Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận Nhập dữ liệu”
 • Cảm biến: Khối lệnh “Hỏi số cạnh của đa giác đều và đợi”, “Hỏi độ dài mỗi cạnh và đợi”, “Trả lời”
 • Các biến số: Khối lệnh “Đặt số cạnh thành”, “Đặt chiều dài cạnh thành”

Bước 2: Vẽ đa giác đều bằng cách sử dụng khối lệnh sau:

 • Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận Vẽ đa giác đều”
 • Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:-100, y:50”, “Đặt hướng bằng 0”, “Di chuyển bước”, “Xoay theo chiều kim đồng hồ”
 • Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại”
 • Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”, “Đặt bút”
 • Các biến số: Khối lệnh “Số cạnh”, “Chiều dài cạnh”

ICANTECH xin giới thiệu sản phẩm vẽ đa giác đều của học viên Nguyễn Việt Hoàng. Mời các bạn xem sản phẩm trong video dưới đây.

Tương tự với các bước trên khi vẽ hình trong Scratch 3.0 với hình ngũ giác và hình lục giác, ICANTECH sẽ sửa lần lượt các cạnh là 5 (Với hình ngũ giác) và 6 (Với hình lục giác). Với các trường nhập dữ liệu, bạn cũng đổi tương tự “ngũ giác đều” và “lục giác đều”.

Xem thêm: 

2.2. Vẽ hình thoi trong Scratch

Để vẽ hình thoi trong Scratch, chúng ta sẽ sử dụng 2 bước như sau:

Bước 1: Thiết lập thông số bút màu bằng cách sử dụng khối lệnh sau:

 • Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận điều chỉnh bút màu”
 • Chuyển động: Khối lệnh “Đi tới điểm x:0, y:0”, “Đặt hướng bằng 90”
 • Bút vẽ: Khối lệnh “Xóa tất cả”, “Chọn bút màu”, “Đặt bút”

Bước 2: Vẽ 1 hình thoi bằng cách sử dụng khối lệnh sau:

 • Sự kiện: Khối lệnh “Khi nhận vẽ một hình thoi”
 • Điều khiển: Khối lệnh “Lặp lại 90”
 • Chuyển động: Khối lệnh “Di chuyển 90 bước”, “Di chuyển -90 bước”, “Xoay 36 độ” (theo chiều kim đồng hồ), “Di chuyển 1 bước”, “Xoay 36 độ” (ngược chiều kim đồng hồ)

ICANTECH xin giới thiệu sản phẩm “Vẽ 10 hình thoi” của học viên Nguyễn Ngọc Minh. Mời các bạn xem sản phẩm trong video dưới đây.

Xem thêm: Hướng dẫn cách vẽ hình thoi trong Scratch đơn giản chỉ với 3 bước

3. Lời Kết

Với bài viết trên, ICANTECH đã hướng dẫn bạn cách vẽ hình trên phần mềm Scratch từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng các bạn ứng dụng thành thạo các kiến thức ở trên để thực hành vẽ hình với Scratch với phần mềm Scratch.mit.edu. Nếu qua bài viết trên bạn vẫn còn nhiều câu hỏi hay những thắc mắc khác thì hãy đồng hành ngay cùng ICANTECH với khóa học lập trình Scratch nhé !

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Scratch

Bài tương tự